Sökning: "apoteket"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet apoteket.

 1. 1. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenter på marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för att nå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtyckta apoteketsaktören. LÄS MER

 2. 2. Patientens informationsunderlag för ordinerade läkemedel : I vilken utsträckning använder patienter sin lista ”Mina sparade recept på apotek”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carolina Hjelm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2017 var det 6,6 miljoner av Sveriges befolkning som hämtade ut minst ett läkemedel från apotek. Idag blir det allt vanligare med läkemedelsbehandling både inom hemmet och inom sjukvården. Patienter som har 5 läkemedel eller fler har en ökad risk för bristande följsamhet i sin läkemedelsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande insatser utifrån verksamhetschefens perspektiv : En kvalitativ studie inom region Västerbotten

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Janse; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdsinsatser; hälsofrämjande arbete; implementering; hälsa för anställda; organisationsteorier.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att främja sina anställdas hälsa. Vilka faktorer är egentligen främst i åtanke när insatser ska utformas, samt vilka former av insatser får de anställda tillgång till? Studien genomfördes genom att intervjua tre verksamhetschefer inom Region Västerbotten där två är verksamma inom landstinget och den tredje inom Apoteket AB. LÄS MER

 4. 4. Apoteket i förändring : en studie om farmaceuters yrkesroll i en konkurrensutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diana Malic; [2019]
  Nyckelord :Pharmacist; Pharmacy; organization; change; profession; Farmaceut; Apoteket; profession; förändring; organisation;

  Sammanfattning : The Swedish pharmacy market has been state regulated for many years. In early 21st century, the Swedish government made a proposal to deregulate the pharmacy market in order to make a reform that would make privatization of pharmacies a possibility. LÄS MER

 5. 5. Hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zeineb Ubeid; [2019]
  Nyckelord :Pharmacy; Future;

  Sammanfattning : Bakgrund: Apoteksverksamheten är en verksamhet som genomgår en ständig förändring. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har det svenska apoteket genomgått flera förändringar som varit oförutsägbara tidigare. E-handeln har ökat, apotekens tillgänglighet har ökat och likaså har behoven. LÄS MER