Sökning: "appeals"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet appeals.

 1. 1. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : The Swedish plan- and construction law contains provisions concerning the cultural environment and its protection. These provisions are rather difficult to interpret as they refer to diffuse concepts such as caution and distortion. LÄS MER

 2. 2. En hovrätts bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsdomar år 2017 & 2021 : En innehållsanalytisk studie med utgångspunkt i det ideala offret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sara Bäckman-Mårdh; Annika Belestam; [2022]
  Nyckelord :rape; victimology; the ideal victim; reliability; credibility; våldtäkt; viktimologi; ideala offret; tillförlitlighet; trovärdighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how a plaintiff's story is valued in rape convictions and to see what could affect the credibility and reliability of the plaintiff and defendant. The study used 40 rape convictions from Svea Hovrätt distributed between 2017 and 2021, which were read through several times based on content analysis. LÄS MER

 3. 3. Krissituation eller regionens version? : En kvalitativ textanalys av Region Stockholms kommunikation under den så kallade förlossningskrisen 2021 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cornelia Landén; Cornelia Lyxell; [2022]
  Nyckelord :Region Stockholm; maternity care; crisis communication; crisis management; image repair; situational crisis communication;

  Sammanfattning : In the fall of 2021 Swedish news media reported a maternity care crisis in Region Stockholm. Midwives resigned in protest against deficient working conditions and Region Stockholm appointed a special coordinator to solve the situation. LÄS MER

 4. 4. "Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!" : En retorisk analys av Paolo Robertos kriskommunikation efter Insats torsk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Löfstedt; Maja Windell; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; image repair theory; rhetoric; qualitative text analysis; Paolo Roberto; crisis of confidence; social media; sex scandal; kriskommunikation; image repair theory; retorik; kvalitativ textanalys; Paolo Roberto; förtroendekris; sociala medier; sexskandal;

  Sammanfattning : Studien “Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!” ämnar analysera TV-profilen och entreprenören Paolo Robertos kriskommunikation i samband med den förtroendekris som uppstod när han greps för sexköp i polisoperationen Insats torsk våren 2020. Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig svensk person hanterar och kommunicerar en kris som drabbar det personliga varumärket och personens image. LÄS MER

 5. 5. Consumer preferences for graphic, structural, and information elements on recycled paper-based package : Gender, age, and education differences

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Andrea Čabajová; Jakub Košík; [2022]
  Nyckelord :Recycled paper-based packaging; Recycled material; Graphic; structural; information elements; Consumers preference; Experiment;

  Sammanfattning : Objective: Nowadays, the increasing pressure pushes companies to behave more environmentally friendly. Indeed, packaging made from recycled fibres can represent an essential advantage for firms in the packaging industry if it is designed in a way that appeals to consumers. LÄS MER