Sökning: "appellformerna"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet appellformerna.

 1. 1. HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nils Jobring; [2019-09-25]
  Nyckelord :Retorik; Svenska kraftnät; kriskommunikation; förtroendekris; appellformerna; ethos; logos; pathos; imagereparerande strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Att utifrån retoriska perspektiv undersöka Svenska kraftnäts kriskommunikation under januari-februari 2019.Teori:De retoriska appellformerna (ethos, logos, pathos) och imagereparerande strategier. LÄS MER

 2. 2. Humor och trovärdighet bland svenska NGO:s. En kvalitativ studie över Unicefs, Röda Korsets och SOS Barnbyars kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vendela Tenor; [2019]
  Nyckelord :Humor; trovärdighet; NGO; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur humor och trovärdighet samspelar i svenska ickestatliga organisationers kommunikation. Detta studeras genom en retorisk metod med hjälp av appellformerna ethos, pathos och logos, humorteorierna om överlägsen, inkongruent och förlösande humor samt deras retoriska funktioner. LÄS MER

 3. 3. Rädda Barnen och kampen om uppmärksamheten : en kvalitativ textanalys av Rädda Barnens kampanj för att hämta hem de svenska barnen från Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Stofkoper; Tilde Ögaard; [2019]
  Nyckelord :Rädda Barnen; opinionsbildning; frivilligorganisationer; agenda-setting; preferred reading; retorisk analys; semiotisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här fallstudien undersöker hur Rädda Barnen arbetar opinionsbildande i sin kampanj för att få hem de svenska barnen med föräldrar som har IS-kopplingar från Syrien. Studien har gjorts i syfte att få förståelse för hur Rädda Barnen använder sig av medier för att bedriva sitt kampanjarbete och sätta sig själva och de frågor de bedriver på agendan. LÄS MER

 4. 4. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER

 5. 5. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nana Björnberg; Jonna Hansen; [2018]
  Nyckelord :Qualitative text analysis; rhetoric; visual rhetoric; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; climate change; Kvalitativ textanalys; retorik; visuell retorik; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. LÄS MER