Sökning: "apple analys"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden apple analys.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Röstaktiverade assistenter och hur de upplevs : En studie om röstaktiverade assistenter och användarupplevelserrelaterade till säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Magdalena Lundin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Röstaktiverade assistenter (RA) har varit en del av mobila enheter sedan 2011 då de introducerades för första gången av Apple. RA så som Siri, Alexa och Google används dagligen av användare runt om i världen och enligt tidigare forskning är säkerhetsaspekter en viktig del i användandet av RA. LÄS MER

 3. 3. Potential för användning av restströmmar på ett musteri : Energibalans och klimatpåverkan vid produktion av etanol respektive biodiesel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Musteri; Energibalans; Klimatpåverkan; Fermentering; Oljebildande jästsvamp; Biodiesel; Etanol;

  Sammanfattning : Ett svenskt musteri eftersträvar att öka potentialen för användning av företagets reningsslam. Musteriets övriga restströmmar är äppelrester och koncentrat. Syftet med studien är att undersöka energibalans och klimatnytta vid etanol- respektive biodieselproduktion av musteriets restströmmar. LÄS MER

 4. 4. Gubbröra och fjällresor En kvalitativ fallstudie om förekomsten av orsaksfaktorer till korruption i förundersökningsprotokoll tillhörande mål i Göteborgs korruptionshärva 2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Hemberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :korruption; kön; New Public Management; homogena nätverk; bad apple; vänskapskorruption;

  Sammanfattning : Korruption utgör ett av samtidens stora problem vilket bland annat underminerar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och politisk legitimitet. I den banbrytande studien av Dollar et al., (2001) och efterföljande av Swamy et al., (2001) kommer man fram till att kvinnors närvaro minskar länders korruptionsnivåer. LÄS MER

 5. 5. PrePresentia : An appealing way to turn stage fright into stage delight

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Christopher Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Hälsoteknik; Utvecklingsingenjör; PrePresentia;

  Sammanfattning : Vi har alla varit nervösa inför en muntlig presentation. Detta gäller allt från korta grupparbeten i grundskolan till Examensarbeten på Högskolan, eller ännu större i arbetslivet. Att vara måttligt nervös är önskvärt, då vi människor presterar bäst när vi är lite spända. LÄS MER