Sökning: "apple analys"

Visar resultat 11 - 15 av 24 uppsatser innehållade orden apple analys.

 1. 11. Analys av Lagerhållningsstrategier för Surfplattor hos en Hemelektronikkedjas Återförsäljare

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Louise Samsioe Guldbrand; Ferhat Karaca; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete undersöker möjligheterna att effektivisera order- och lagerhanteringen av surfplattor hos företaget Företag A. Arbetet är avgränsat till företagets varuhus i Barkarby och till de två största märkena på marknaden just nu; Apple och Samsung. LÄS MER

 2. 12. Forensisk analys av volatilt minne från operativsystemet OS X

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Tobias Ogeskär; [2014]
  Nyckelord :Apple; OS X; Volatile memory; Investigation methods; Apple; OS X; Volatilt minne; Undersökningsmetoder;

  Sammanfattning : Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. LÄS MER

 3. 13. Sensory profiling of Swedish white wines and a contextual analysis of Swedish viticulture

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Julia Lindén; [2014]
  Nyckelord :Swedish wine; Nordic wine; sensory analysis; microclimate; wine tourism; Solaris; cool climate; cold climate; viticulture; contextual analysis;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold, to generate a sensory profile of Swedish wine today and to investigate the opinion of both wine producers and wine experts on viticulture in Sweden and wine from grapes grown in Sweden, achieved through a contextual analysis comprising a literature study and interviews with wine producers in Sweden and Denmark and wine experts from Sweden and Germany, and a sensory analysis at the company Ipsos. ‘Mixed methods’ was the chosen research strategy as the semi-structured interviews gave qualitative results and the sensory analysis would give quantitative results displayed as spider charts. LÄS MER

 4. 14. Har svenska nyhetsmedier privilegierat Apple Inc? : Undersökning av hur svenska nyhetsmedier publicerar artiklar kopplade till innovationer och företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cecilia Anna Rosrell; Joakim Grunander; [2014]
  Nyckelord :Adoptions theory; Agenda theory; Android; Apple; Brand; Buyer behavoir; Consumer behavior; Customer loyalty; Dagens Nyheter; Hype; Innovations theory; Iphone; New York Times; Samsung; Skype; Smartphone; Svenska Dagbladet; VoIP; Adoptionsteori; Android; Apple; Buyer behavoir; Dagens Nyheter; Dagsordningsteori; Hajp; Innovationsteori; Iphone; Konsumentbeteende; Kundlojalitet; New York Times; Samsung; Skype; Smartphone; Svenska Dagbladet; Varumärke; VoIP;

  Sammanfattning : Sverige anses vara en av världens mest avancerade IT-nationer, där användningen av IT ökar inom både den offentliga och privata sektorn. Företag inom IT branschen expanderar i en starkt föränderlig bransch. LÄS MER

 5. 15. En forensisk analys av iOS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Oliver Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan Apple introducerade sin iPhone 2007 har användadet av smarta telefoner ökat ständigt. De används inte bara i hemmet utan även på företag och i militären. På företagsmobiler finns det mer och mer viktig information såsom mail, sms och viktiga filer. LÄS MER