Sökning: "apple"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet apple.

 1. 1. Control your home with augmented reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Daniel Tovesson; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; Internet of Things; Smart homes; ARKit; Interaction design; User-Centered Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As connected devices, or Internet of Things (IoT), are becoming increasingly more common in our homes we need a way to control them remotely. Remote control can be achieved with native applications created by the providers of these IoT devices which can result in you needing several applications to control your IoT devices. LÄS MER

 2. 2. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Isabelle Andersson; [2020]
  Nyckelord :indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. LÄS MER

 3. 3. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 4. 4. Användares acceptans kring applikationer för diagnostisering och spårning av COVID-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Eskil Sköldkvist; Viggo Lundin; [2020]
  Nyckelord :COVID-19 applikationer; TAM; HITAM; acceptans; smittspårning; självdiagnostisering;

  Sammanfattning : COVID-19 är ett av de största virusutbrott som drabbat vårt globala samhälle i modern tid.För att lindra och hantera konsekvenserna av dess framfart har olika insatser prövats. En av dessa insatser är utvecklingen av applikationer för diagnosticering och spårning. LÄS MER

 5. 5. Processkartläggning över hanteringen av tjänstetelefoner : En fallstudie med fokus på hållbar utveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Ekholm; Jennifer Gillgren; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; cirkulär ekonomi; offensiv kvalitetsutveckling; koldioxidutsläpp; livscykelanalys; återvunnen teknik och processkartläggning;

  Sammanfattning : Befolkningsmängden ökar och det i sin tur bidrar till en ökad konsumtion. I dagens samhälle finns det ett överdrivet resursutnyttjande som präglas av en ”köp-och-släng” mentalitet med linjär ekonomiska principer. LÄS MER