Sökning: "apples and apples"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden apples and apples.

 1. 1. Apples iOS 14.5 uppdatering - Hur påverkades B2C-företagens digitala marknadsföring? : En kvalitativ studie om dataregleringars effekter på digital marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Babak Naghibi; Malin Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Digital marketing; data regulation; online behavioral advertising OBA ; personalized ads.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur regleringar av insamling av kunddata påverkar B2C-företagens digitala marknadsföring, vilka konsekvenser som uppstår, samt hur denna förändring hanterats.  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Comparing Apples to Peers: Studying the Importance of Industry Affiliation for Private Company Discounts in Europe

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Måns Arvidsson; Linus Hogbäck; [2022]
  Nyckelord :Private company discount; Private company transactions; M A;

  Sammanfattning : Private company transactions have been found to be, on average, valued lower than comparable public transactions, giving rise to what is often in the literature called a Private Company Discount (PCD). Building on previous literature, this study extends our understanding of how the occurrence of a PCD might differ between different industries, and what firm characteristics that could explain such cross-sectional heterogeneity. LÄS MER

 3. 3. The impact of induced airflow on the drying process of apples inside a solar drying chamber.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marion Karlsson Faudot; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Food scarcity is a common occurrence for farmers in the rural Himalayan regions. As fruits and vegetables are a crucial part of most farmers' diet, food deficiency can become evident in between harvesting periods, when there is no fresh supply. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att använda Apples LiDAR-sensor för mättekniska tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Hugo Dalhammer; Erik Jensen; [2022]
  Nyckelord :Lidar; P50; BIM; Faramoon; Laser-Scanning; LiDAR; Leica P50; BIM; Faramoon; Laserskanning;

  Sammanfattning : Framtagandet av byggnadsinformationsmodeller (BIM) sker på många olika sätt och blir allt vanligare i dagens samhälle. I dagsläget sker datainsamlingen för att skapa en BIM med hjälp av terrester och flygburen laserskanning vilket gör det till en dyr och tidskrävande process. LÄS MER

 5. 5. The best tasting pear in the world : is there a future for the cultivation of Pyrus sinkiangensis in Sweden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mika Modin; [2022]
  Nyckelord :Fragrant pear; Korla pear; Xiang li; Pyrus sinkiangensis;

  Sammanfattning : Pears are next to apples one of the most important fruit crops of the temperate world but only a few cultivars are being produced. There is great genetic diversity within the genus Pyrus, and the wide dispersion of the species has created pears with many different traits and qualities. LÄS MER