Sökning: "applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 uppsatser innehållade ordet applikation.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Applikation till stöd för insamling och annotering av AI-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Chorell; Lisa Greén; Viktor Johansson; Hannes Linde; Kevin Mårtensson Tolentino; Alexander Norozkhani; David Wärlén; [2022]
  Nyckelord :Dataannotering; AI; användartester; React; Electron; TypeScript; Scrum; prototyp;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projektarbete som utfördes av sju studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2022. Projektet var beställt av RISE och syftet var att skapa en användarvänlig applikation som möjliggör annotering av bilder. LÄS MER

 3. 3. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 4. 4. Just-in-time-baserad latensreduktion i dataspel : Implementation och utvärdering av en ny teknik för att minska latens vid dubbelbuffrad vertikal synkronisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olle Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Dataspel; latens; just-in-time; spelmotor;

  Sammanfattning : Det är först nyligen som den lokala latensperioden hos datorsystem börjat undersökas och optimerats i dataspel och nya hårdvaru- och mjukvarutekniker har utvecklats för att minska latensen i dem. I detta arbete läggs en ny sådan teknik fram, inspirerad av Nvidia Reflex fast optimerad för dubbelbuffrad vertikal synkronisering. LÄS MER

 5. 5. Generation of Control Logic from Ordinary Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hamed Haghjo; Elias Vahlberg; [2022]
  Nyckelord :Code generation; generation of code; generation of control logic; natural language processing;

  Sammanfattning : Developments in automatic code generation are evolving remarkably fast, with companies and researchers competing to reach human-level accuracy and capability. Advancements in this field primarily focus on using machine learning models for end-to-end code generation. LÄS MER