Sökning: "applikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 1271 uppsatser innehållade ordet applikationer.

 1. 1. Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Eliasson; Jon Samuel Lasses; [2020-01-09]
  Nyckelord :Redovisningsbyråer; molntjänster; flöden; intervjuer; SME; contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. LÄS MER

 2. 2. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
  Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Prediction of Process Parameters for Powder Bed Fusion Using Electron Beam

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Teodor Haglund; [2020]
  Nyckelord :EBM; PBF-EB; Power Bed Fusion; Process Parameters; Parameters; Prediction;

  Sammanfattning : The Powder Bed Fusion using Electron Beam (PBF-EB) process is a highly complex additive manufacturing process. There are a very limited number of materials that have been used successfully, which limits the applications of the process, despite its well-documented advantages over conventional manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Från penna till tangent : En systematisk litteraturstudie om hur digitala verktyg påverkar elevers skrivande i grundskolan 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; writing development; text quality; motivation; 6–13 years; Digitala verktyg; skrivutveckling; textkvalité; motivation; 6–13 år;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie ska tidigare forskning analyseras och presenteras. Syftet med studien är att belysa hur användningen av digitala verktyg påverkar elevers skrivande och deras skrivutveckling från förskoleklass till årskurs 6. LÄS MER