Sökning: "applikationstyper"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet applikationstyper.

 1. 1. En jämförelse mellan native-, hybrid- och webbapplikationer : En undersökning om applikationernas prestandaskillnader i användargränssnittet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Victoria Dahlquist; [2018]
  Nyckelord :Native Application; Hybrid Application; Web Application; JavaScript; JAVA; User Interface; Performance; Experiment; Literature Study; Nativeapplikation; Hybridapplikation; Webbapplikation; JavaScript; JAVA; Användargränssnitt; Prestanda; Experiment; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte - Syftet med studien är att undersöka vilka parametrar som kan komma att påverka applikationens rendering av användargränssnittet samt hur den skiljer sig i webbapplikation, hybridapplikation och nativeapplikation. Denna undersökning har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 2. 2. Utvecklarens perspektiv på native- och hybridapplikationer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Haris Durakovic; James Lay; [2017]
  Nyckelord :Mobilapplikation; Native; Hybrid; Utvecklare; Android; Utveckling;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka native- och hybrid-applikationer från utvecklarens perspektiv. Vilka viktiga skillnader finns det mellan applikationstyperna, och hur resonerar utvecklarna kring dessa två? Dessa två applikationstyper har fördelar och nackdelar som måste övervägas innan utvecklingen börjar, beroende på applikationens uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering: Mjukvara för hantering av information och tjänster : En fallstudie i SÖRAB-regionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Alexander Lindfors; Eric Amundsson; [2017]
  Nyckelord :Web applications; usability; application types; software development; Angular; responsive design; wireframes; waste disposal management.; Webbapplikationer; användarvänlighet; applikationstyper; mjukvaruutveckling; Angular; responsiv design; wireframes; avfallshantering.;

  Sammanfattning : SÖRAB is a waste disposal firm that is operative in nine of the municipalities in Stockholm County, Sweden. Each municipality has their own separate management of information and services. SÖRAB aspires to facilitate the process of finding and placing orders on waste disposal services for the residents in these municipalities. LÄS MER