Sökning: "appropriatör"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet appropriatör.

  1. 1. Bystämman som en mötesplats för jordägarna : En lokalhistorisk undersökning om de gemensamma resurserna inom Benestad byalag åren 1886-1928

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Emma Arvidsson; [2014]
    Nyckelord :byalag; byordning; bystämma; jordägare; ålderman; gemensamma resurser; CPR-institution; appropriatör; gemensam resurspool;

    Sammanfattning : This study examines the organization of the village society in Benestad, in southern Sweden, during the period from 1886 to 1928. The study focuses on the commonly owned resources in the village and how the landowners there came together and shared the resources. LÄS MER