Sökning: "apputveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet apputveckling.

 1. 1. I’m here: en crowdsourcing applikationsprototyp för att hjälpa äldre

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hareer Fadhl; [2019]
  Nyckelord :Apputveckling; Mockup prototype; Design Science; Crowdsourcing;

  Sammanfattning : I ett ständigt åldrande samhälle har Sveriges kommuner ideligen utvecklat äldreomsorgen genom välfärdsteknologin, och i synnerhet inom IKT. Denna studie handlar om hur man designar en mockup prototyp till en applikation som riktar sig till att hjälpa äldre människor. LÄS MER

 2. 2. Digital Waste : ELIMINATING NON-VALUE ADDING ACTIVITIES THROUGH DECENTRALIZED APPLICATION DEVELOPMENT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Machteld Bögels; [2019]
  Nyckelord :digital waste; information flows; data flow diagram; lean information management; automation; decentralized application development; digital waste; informationsflöden; data flow diagram; lean information management; automatisering; decentraliserad apputveckling;

  Sammanfattning : In an era where the network of interconnected devices is rapidly expanding, it is difficult for organizations to adapt to the increasingly data-rich and dynamic environment while remaining competitive. Employees experience that much of their time and resources is spent daily on repetitive, inefficient and mundane tasks. LÄS MER

 3. 3. Native-like Performance and User Experience with Progressive Web Apps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Yberg; [2018]
  Nyckelord :Progressive Web Apps; PWA;

  Sammanfattning : Users spend more time than ever on mobile devices like smartphones and tablets, while native app development continues to become harder due to platform fragmentation. The web is a promising platform for mobile applications because of its easy access and standardised technologies that work unanimously across many different platforms and operating systems. LÄS MER

 4. 4. Design av en användarvänlig Androidapplikation för trådlös kommunikation med Electronic Control Unit för bil eller testmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Österberg; [2016]
  Nyckelord :Android; AppUtveckling; Java; Datorteknik;

  Sammanfattning : This is a study about software usability and information presen-tation in an Android application. The application is meant topresent the information coming being sent on the CAN buss ofa car or to listen to the messages being sent by just a few ECUconnected via a CAN buss. LÄS MER

 5. 5. User Experience för mobila applikationer på iPhones med stora skärmar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Mikael Bergman; Tim Hertzberg; [2016]
  Nyckelord :User Experience; iPhone; Screen Size; Reachability; Användarupplevelse; iPhone; Skärmstorlek; Räckvidd;

  Sammanfattning : Syfte Mobila enheters skärmar har de senaste åren ökat mycket i storlek. Detta har skapat problem för användarupplevelsen. Därmed är studiens syfte: Hur appar till smartphones med större skärmar bör utvecklas i framtiden för att ge så bra UX som möjligt. LÄS MER