Sökning: "aptitlöshet äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden aptitlöshet äldre.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Andersson; Jenny Vestin; [2018]
  Nyckelord :Adults; depression; depressive symptoms; elderly; exercise; literature review; physical activity; Depression; depressiva symtom; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; träning; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. LÄS MER

 2. 2. Polyfarmaci och nutritionsstatus hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Larissa Jonsson; Azadeh Mahbubian; [2014]
  Nyckelord :polyfarmaci; nutritionsstatus; äldre;

  Sammanfattning : Andelen äldre ökar snabbt i Sverige. Äldre människor lider ofta av flera sjukdomar och läkemedel är den vanligaste behandlingsformen hos dessa individer. LÄS MER

 3. 3. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Stridbo; Amanda Karlsson-Goth; [2013]
  Nyckelord :Höftfraktur; omvårdnad; postoperativt; undernäring; äldre;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER

 4. 4. Problem med mat och kostråd hos personer med kronisk hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helena Ekberg; Jenny Lindström; [2012]
  Nyckelord :Chronic heart failure; food; dietary advice; problem; knowledge; Kronisk hjärtsvikt; mat; kostråd; problem; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning hos äldre personer. Upp till 50 % av dessa patienter är felnärda. Detta kan delvis orsakas av de gastrointestinala symtom som sjukdomen ger såsom tidig mättnadskänsla, aptitlöshet och illamående. LÄS MER

 5. 5. Måltid utan tid och mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Peggy Dicksdotter Hermansson; [2011-03-16]
  Nyckelord :hemtjänstpersonal; mat; äldre; styrsystem; utbildning; tid;

  Sammanfattning : Måltidssituationen för äldre i ordinärt boende visar på en beroendeställning mellan äldre och hemtjänstpersonal. Helhetssynen brister då måltidens sociala, emotionella och kulturella aspekter förbises, med en utbredd aptitlöshet och riskerad malnutrition som följd. LÄS MER