Sökning: "ar-tifacts"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ar-tifacts.

 1. 1. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 2. 2. An Effective Verification Strategy for Testing Distributed Automotive Embedded Software Functions: A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Annapurna Chunduri; [2016]
  Nyckelord :Verification Strategy; Automotive Embedded Software; Test Coverage;

  Sammanfattning : Context. The share and importance of software within automotive vehicles is growing steadily. Most functionalities in modern vehicles, especially safety related functions like advanced emergency braking, are controlled by software. LÄS MER