Sökning: "arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet arabiska.

 1. 1. Militärt agerande under arabiska våren. En litteraturstudie av Egypten, Syrien och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilmer Lunneblad; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late 2010 and early 2011 many countries in the Middle East and North Africa were subjected to massive popular uprisings against the regimes. The protests that started in Tunisia soon spread over the entire region. Despite developing in a similar way the protests have had different results. LÄS MER

 2. 2. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 3. 3. Dialekter och standardarabiska i arabiska modersmål : Lärarens språkbruk i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahmad Sami; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Reeta Maqadesi; [2021]
  Nyckelord :behavior; food waste; knowledge; Södertälje municipality; video-based communication; will; beteende; kunskap; matavfall; Södertälje kommun; videobaserad kommunikation;

  Sammanfattning : Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. LÄS MER

 5. 5. Arabiska Våren i Maghreb Regionen: En komparativ demokratiseringsstudie av Tunisien och Libyen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; [2021]
  Nyckelord :Arab Spring; Tunisia; Libya; MENA; North Africa; Democratization theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the main factors behind why the transition to democracy during the Arab Spring succeeded in Tunisia whilst it failed in Libya. Tunisia is often referred to as the birthplace of the Arab Spring and later inspired regional neighbours to demand democratic reforms. LÄS MER