Sökning: "arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet arabiska.

 1. 1. Arabisktalande elevers val av moderna språk i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hilana Taloustan; [2023-09-18]
  Nyckelord :moderna språk; arabisktalande elever; språkval;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arabisktalande elever argumenterar, resonerar och väger sina alternativ när det gäller språkval på gymnasiet, samt att belysa de faktorer som påverkar deras val att studera ett modernt språk i gymnasiet. I studien användes en kvalitativ metod, och datainsamlingen skedde genom intervjuer med arabisktalande gymnasieelever. LÄS MER

 2. 2. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 3. 3. From Protest to Progress: A study on the association between the Arab Spring and women's empowerment in Jordan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saga Nilsson Norén; Tilde Persson; [2023-07-06]
  Nyckelord :Arab Spring; women’s empowerment; agency; instrumental; intrinsic; index; attitudes; decision-making; institutions;

  Sammanfattning : The Arab Spring was a set of political uprisings, taking place in the MENA (Middle East and North Africa) region starting in 2011. The motive of the initial protests stemmed from people’s desire for democratic rights, however, some of the protests that followed were driven more by aspirations of economic stability. LÄS MER

 4. 4. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Rapportering om Qatarkrisen : En komparativ studie av nyhetsreportage på Al-Jazeera och Al-Arabiya

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Shahad Mazin Abdulazeez Abdulazeez; [2023]
  Nyckelord :Qatar; krisen; Al-Jazeera; Al-Arabiya; innehållsanalys; temaanalys;

  Sammanfattning : I mitten av 2017 uppstod en diplomatisk kris mellan Qatar och fyra grannländer, nämligen Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain och Egypten. Som följd av krisen avbröt dessa länder sina diplomatiska förbindelser med Qatar. LÄS MER