Sökning: "arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet arabiska.

 1. 1. Šeyef tnen skekīn- Jag Ser Två Knivar. En analys av dual- och pluralanvändning hos libanesiska arvspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Menhem; [2021-09-29]
  Nyckelord :arabiska; Arvspråk; arabiska arvspråkstalare; förstaspråkstalare; libanesiska; dual; plural;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka libanesiska arvspråkstalares användning av dual och plural.Mina frågor är:1. Hur böjer arvspråkstalare dual jämfört med förstaspråkstalare?2. Hur böjer arvspråkstalare plural jämfört med förstaspråkstalare?3. LÄS MER

 2. 2. The Sensual and Spiritual Love-Representation of Women by Some Ḥijāzi Poets. A Thematic Analysis of Selected Poems

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jihad Khalil; [2021-09-29]
  Nyckelord :arabiska; Ḥijāzi ghazal; Ḥijāzi poets; Umayyad period; Thematic analysis;

  Sammanfattning : The present study aims at studying the sources and patterns of women images by Ḥijāzi poets in ghazal poetry, an important Arabic poetic genre that gained popularity and an outstanding stature in the Umayyad period. It also endeavours to show how poets depict images by the use of their five senses and examines what spiritual features of women these poets prefer. LÄS MER

 3. 3. Syntaktisk främmandegöring i Mahmoud Darwishs poesi Masraʿ al-ʿanqāʾ från diktsamlingen Limādhā tarakta al-ḥiṣāna waḥīdan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rania Mankash; [2021-09-29]
  Nyckelord :arabiska; arabisk poesi; syntaktisk; främmandegöring; framförställning; fördröjning; utelämnande; upprepning; Mahmoud Darwish;

  Sammanfattning : Studien handlar om الانزياح التركيبي (syntaktisk främmandegöring) i modern poesi och behandlar främst syntaktisk främmandegöring i den palestinsk-arabiska poeten Mahmoud Darwishs poesi. När poeten använder syntaktisk främmandegöring i sin poesi avviker han från det vanliga språket, grammatiskt och semantiskt, vilket gör modern poesi intressant och oförutsägbar. LÄS MER

 4. 4. ARABISKA I GÖTEBORGS SPRÅKLIGA LANDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Aharon; [2021-09-07]
  Nyckelord :arabiska; språkliga landskap; offentliga rum; minoritetsspråk; sociolingvistik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera synligheten av skriven arabisk text i det språkliga landskapet i valda delar av Göteborgs offentliga rum. Undersökningen vill ge svar på om, hur, var och på vilket sätt arabiska språket syns i delar av staden. LÄS MER

 5. 5. ”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Josefsson; [2021-08-16]
  Nyckelord :språkval; arvspråk; modersmål; hemspråk; arabiska; språkbyte; språkbevarande; språkpolicy i familjen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer iSverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer sompåverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiskaspråket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. LÄS MER