Sökning: "arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet arabiska.

 1. 1. Somaliska med arabisk skrift – en språkhistorisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ahmed Sheikh; [2020-02-04]
  Nyckelord :arabiska; somaliska; arabiska; skriftsystem; ajami; wadaad; arabisk skrift;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man har skrivit somaliska texter med arabisk skrift. Två konsonantfonem, /g/ och /ɖ/ och fyra vokalfonem, /ɛ/, /ɛː/, /o/ och /oː/ finns i somaliska men inte i arabiska. LÄS MER

 2. 2. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 4. 4. “Man är man och kvinna är kvinna”. : En fallstudie om Top-down State feminism och genusnormer i Tunisien.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yasmine Naila Skhiri; [2020]
  Nyckelord :State feminism; top-down; genusnormer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : In comparison with other Muslim Arabic countries, Tunisia have attained a unique and successful progress when it comes to women’s rights and gender equality. According to researchers, the progress of women’s rights in Tunisia is due to a policy of top down State feminism that the country has adapted since the independence from the French colonialism 1956. LÄS MER

 5. 5. Användning av translanguaging för begrepp i fysikundervisningen i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ibrahim Saglam; Adam Beganovic; [2020]
  Nyckelord :fysik; NO; språk; translanguaging; tvåspråkig; redskap;

  Sammanfattning : I takt med den ökade invandringen till Sverige har vikten av att inkludera de tvåspråkiga elevernas förstaspråk i undervisningen blivit allt viktigare. Begrepp som förekommer inom fysiken är ofta abstrakta och svåra att förstå. Med hjälp av förstaspråket kan eleverna lättare ta till sig ämnesinnehållet. LÄS MER