Sökning: "arbeta över ämnesgränserna"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden arbeta över ämnesgränserna.

 1. 1. Lägga till, koppla ihop och samköra : Om svensklärares ämnesövergripande arbete på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Cross- curricular; Interdisciplinary; svenskämne; gymnasiet; ämnesövergripande; ämnesöverskridande; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka svensklärares förhållningssätt till ämnesövergripande undervisning på gymnasiet. Fem svensklärare på gymnasiet intervjuas om vad det innebär att arbeta ämnesövergripande, varför de arbetar ämnesövergripande samt med vem de arbetar över ämnesgränserna med. LÄS MER

 2. 2. En F-3-lärares förhållningssätt till ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annette Keidser; [2020]
  Nyckelord :Ämnesövergripande; Tematisk undervisning; No; F-3;

  Sammanfattning : SammanfattningResultat från tidigare forskning visar att många lärare som arbetar ämnesövergripande anser att det är ett fördelaktigt sätt att arbeta på, både för dem själva men även för eleverna. En ämnesövergripande undervisning kan hjälpa eleverna att se sammanhang och förstå innehållet, inte minst inom de informationsrika naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER

 3. 3. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering med musik : En studie om några lärares tankar om ämnesöver­gripande samarbete i årskurs 1-5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maja Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :musik; ämnesintegration; samarbete; undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att många lärare uppskattar musik som en tillgång i temaarbeten, men också att musikläraren ofta är väldigt ensam i sitt arbete, och att tid till samarbete inte alltid finns.   Med bakgrund i tidigare och nuvarande läroplan, samt i forskning om ämnesintegrering och vad den kan innebära, har jag i denna studie undersökt vad några musiklärare och några lärare i andra ämnen säger att ämnesintegrering med musik i fokus kan innebära, vilka vinster de upplever samt vilka hinder de ser. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av möjligheter till ämnessamverkan i matematik och textilslöjd inom grundskolans år 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kajsa Rönnqvist; [2005]
  Nyckelord :Education; ämnesintegrering; ämnessamverkan; matematikundervisning år 1-6; slöjdundervisning år 1-6; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som, ur ett lärar- och lärandeperspektiv, talar för och vad som talar emot ett ämnesintegrerat arbetssätt i matematik och textilslöjd under grundskolans tidigare år. För att söka svar på denna fråga har litteratur som behandlar ämnesintegrerad undervisning, Lpo 94 och kursplaner studerats samt en fallstudie med kvalitativa intervjuer genomförts. LÄS MER