Sökning: "arbeta med självförtroendet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden arbeta med självförtroendet.

 1. 1. Endometrios, att leva med den tysta sjukdomen. : En kvalitativ litteraturöversikt.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Olesya Suzdaleva; Olivia Tidstrand; Julia Bryngelfors; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; literature review; pain; perception; qualitative; Dyspareuni; kvalitativ; litteraturöversikt; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna i världen som drabbar var 10:e kvinna. Symtom av endometrios påverkar kvinnor, dess anhöriga och omgivningen. Kvinnan drabbas fysiskt, psykiskt och emotionellt både före, under och efter diagnosutredning. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannike Eriksson; Hilda Fromm; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; första året; litteraturöversikt; nyexaminerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta som sjuksköterska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Engstrand; Linnéa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :experience; new graduate; nurses; nyutexaminerad; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: cirka 5000 sjuksköterskor examineras varje år i Sverige. En sjuksköterska har många arbetsuppgifter utöver vården runt patienten. Som person skall sjuksköterskan vara respektfull och visa medkänsla. LÄS MER

 4. 4. Jag är fortfarande jag, Jag är fortfarande här : En litteraturstudie om att leva med demenssjukdom i tidig ålder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulrica Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Demens; Upplevelse; Tidig ålder;

  Sammanfattning : Introduktion: Det sker en ökning av patienter som diagnostiseras med demens i tidig ålder, det vill säga att symtom uppkommer i en ålder innan 65 år. För patienter som får diagnosen demens i tidig ålder sker en stor förändring med mer drastiska förändringar, än för patienter som får diagnosen demens i äldre ålder. LÄS MER

 5. 5. En skola för alla? - Elevers berättelser om svenskämnet under grundskolan och på introduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Johansson; [2016]
  Nyckelord :berättelser; delaktighet; introduktionsprogrammen; motivation; måluppfyllelse; självförtroende;

  Sammanfattning : Johanna Johansson (2016), En skola för alla? – Elevers berättelser om svenskämnet på grundskolan och på introduktionsprogrammet. Speciallärarprogrammet, språk- läs och skrivutveckling, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER