Sökning: "arbetar till tjänsteman"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden arbetar till tjänsteman.

 1. 1. "Annars går allt åt helvete" : en studie om social hållbarhet som kommunal planeringsaspekt i fysisk planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Lina Irwe; Denise Forsell; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; mix use-city; municipalities; comprehensive plans; detailed development plans; Social hållbarhet; blandstaden; kommuner; översiktsplaner; detaljplaner;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om social hållbarhet och om hur fyra olika kommuner i den fysiska planeringen hanterar och metodiskt arbetar med detta ämne. Syftet är att undersöka vilken prioritet som frågor kring social hållbarhet har i den kommunala planeringsprocessen och hur man metodiskt arbetar med dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. “Där tror jag att jag är en kameleont” : en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Ahlqvist; Agnes Hulthén; [2018]
  Nyckelord :official; street- level bureaucracy; discretion; social enterprises; labor market; doxa; pre-paradigmatic; isomorphism; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; arbetsintegrerande sociala företag ASF ; arbetsmarknad; doxa; pre-paradigmatisk; isomorfism;

  Sammanfattning : Arbetskraftsbrist och en krympande välfärdsstat har ökat fokusen på individer som står långt från arbetsmarknaden såväl som på arbetsintegrerande sociala företag. I den här hermeneutiska studien som baseras på intervjuer med tjänstemän som arbetar gentemot dessa grupper undersöker vi hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme och sin roll gentemot klienterna. LÄS MER

 3. 3. En säker arbetsplats : hur ett entreprenadföretag i framtiden kan minska antalet arbetsplatsolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Erlandsson; Rebecca Axelsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsplatsolyckor; tillbud; kommunikation; beteendemönster;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och det är fortfarande många som råkar ut för olyckor trots hårdare regler och bättre säkerhet. Arbetsolyckor är idag fortfarande ett problem och ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt på arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Bostadsbristen för studenter : En fallstudie över Uppsalas kommunala markpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Brulin Isak; [2018]
  Nyckelord :Markanvisning; kommunalpolitik; bostadsbrist; planprocess; studenter;

  Sammanfattning : Dagens rapportering tyder på en bostadsbrist för studenter i Sveriges stora högskolekommuner, då utbudet inte möter deras efterfrågan. Att komma tillrätta med problemet är en fråga för samhällsplaneringen och har inga enkla lösningar. LÄS MER

 5. 5. Feminist och tjänsteman - hur då? En studie om aktivister i skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Alkeberg; Elin Hermansson; [2017]
  Nyckelord :tjänsteman; feminist; aktivist; närbyråkrat; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om tjänstemän som också har ett feministiskt engagemang och använder detta i sitt arbete. Studien fokuserar på närbyråkrater inom skolan, och utgår ifrån samtalsintervjuer med fyra personer som alla har ett feministiskt engagemang och arbetar inom skolväsendet. LÄS MER