Sökning: "arbetare tjänstemän"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden arbetare tjänstemän.

 1. 1. Empowerment - ett begrepp för alla? En studie om olika yrkesgrupper på Bilföretaget AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Jarrolf Prager; Alice Westman; [2019]
  Nyckelord :psykologisk empowerment; sociostrukturell empowerment; arbetare; tjänstemän; yrkesgrupper; psychological empowerment; social-structural empowerment; blue-collar workers; white-collar workers; occupational groups; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om det finns en skillnad inom psykologisk empowerment mellan olika yrkesgrupper på ett internationellt bilföretag, som i denna studie refererades till som Bilföretaget AB. Studien utredde hur de potentiella skillnaderna såg ut och kunde förstås. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för inhyrda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustav Fils; Henric Ek; [2019]
  Nyckelord :visselblåsning visselblåsarlagen särskilt skydd inhyrda arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden företagshemligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och hur den tillämpas på inhyrda arbetstagare. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur inhyrda arbetstagare påverkas av den nya lagstiftningen och hur andra rättskällor kan komma att påverkas av lagens uppkomst. LÄS MER

 3. 3. De anställdas nyttjande av friskvårdsinsatser : Motivation, hinder och möjliggörande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Simon Priebe; Jorinde Bulthuis; [2018]
  Nyckelord :motivation; friskvårdsinsatser; organisatoriska faktorer; individuella faktorer; möjliggörande; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar anställdas nyttjande av arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Vi undersökte även vad det är som motiverar anställda till att nyttja friskvårdsinsatserna utifrån yrkeskategorierna tjänstemän och arbetare. LÄS MER

 4. 4. Kollektivavtalsreglerad turordning - En uppsats om hur turordningsregler skiljer sig i svenska kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Karlsson; Daniella Åberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbrist; kollektivavtal; turordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist uppstår finns det en rad faktorer som påverkar vilken arbetstagare som kommer sägas upp. Enligt lag upprättas en turordningskrets utifrån kollektivavtalsområde och driftsenhet, samt principen om sist-in-först-ut tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Autonomi, nyckeln till att attrahera ung arbetskraft? : En kvantitativ studie om olika generationers upplevelse av autonomi i arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Vestberg; Louise Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; Generation X; autonomi; LNU;

  Sammanfattning : Ett aktuellt ämne idag är hur de nya generationerna på arbetsmarknaden skiljer sig åt jämfört med tidigare generationer och hur arbetsgivarna ska hantera detta. Något som karaktäriserar en av de nya generationerna på arbetsmarknaden, Generation Y, är deras höga krav på autonomi i arbetet såsom att ha flexibla arbetsuppgifter och eget ansvar. LÄS MER