Sökning: "arbetarklass"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet arbetarklass.

 1. 1. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER

 2. 2. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 3. 3. Inställd klassresa- ur ett kvinnligt arbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Isabella Lindal Jordanidou; [2019]
  Nyckelord :arbetarklass; kvinnor; klassreproduktion; social mobilitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnor i arbetarklassen är på flera sätt särskilt osynliggjorda i dagens Sverige. Den sociala mobiliteten, i form av klassresor, ses som ett ideal och lyfts ofta fram. LÄS MER

 4. 4. Arbetare i kristider - En kvantitativ bildanalys av arbetares gestaltning under Saabkonkursen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ståhlgren; Emelie Meyers; Filippa Höglund; [2018-09-07]
  Nyckelord :arbetarklass; Saab; gestaltning; elitpersoner; elitcentrering; medier; bildanalys; working class; Saab; framing; elites; elite centralization; media; image analysis;

  Sammanfattning : When the automobile company Saab applied for bankruptcy in December 2011 three thousandworkers lost their job and income. It was a big disaster for the Swedish town Trollhättan wherethe unemployment numbers doubled overnight.The crisis and bankruptcy was big news in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Det prekära föräldraskapet : En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Josef Safady Åslund; Helia Tekfi; [2018]
  Nyckelord :LVU; klass; föräldraskap; prekär; elit; barnavård;

  Sammanfattning : Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. LÄS MER