Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Vrede och solidaritet som motstånd : I Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra och Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Catharina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Anneli Jordahl; arbetarlitteratur; vrede; solidaritet;

  Sammanfattning : This thesis explores two literary texts written from a female working class perspective: Vad ska vi göra med varandra, a poetry collection by Jenny Wrangborg and Som hundarna i Lafayette Park, a novel by Anneli Jordahl. My aim for this thesis was to find out what kind of function war, seeking refuge, fighting for freedom, as well as experiences of these phenomena, have in the studied works. LÄS MER

 3. 3. Identitet och klass i svensk modern arbetarlitteratur : En närläsning av Jenny Wrangborg, Sara Beischer och Elise Karlsson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinore Levinsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Working on a dream : Arbetarklass, arbetare och arbete som motiv i ett urval av Bruce Springsteens texter 1973-84

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Askerfjord; [2018]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; arbetarlitteratur; arbete; arbetare; arbetarklass;

  Sammanfattning : Bruce Springsteen is often referred to a as the blue collar or working man’s poet but how can he represent the working class since he only worked in manual labor for a week of his life? This paper tries to analyse how selected texts between 1973-84 are related to working class litterature and how this is perceived from the perspective of work and the worker. The analysis show that there are no general definitions regarding workingclass that can be used as a model or reference to working class literature. LÄS MER

 5. 5. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER