Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. Working on a dream : Arbetarklass, arbetare och arbete som motiv i ett urval av Bruce Springsteens texter 1973-84

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Askerfjord; [2018]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; arbetarlitteratur; arbete; arbetare; arbetarklass;

  Sammanfattning : Bruce Springsteen is often referred to a as the blue collar or working man’s poet but how can he represent the working class since he only worked in manual labor for a week of his life? This paper tries to analyse how selected texts between 1973-84 are related to working class litterature and how this is perceived from the perspective of work and the worker. The analysis show that there are no general definitions regarding workingclass that can be used as a model or reference to working class literature. LÄS MER

 2. 2. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtalets landskap: gymnasieelevers kunskapsutveckling i samtal om skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; litteratursamtal; dialogiskt perspektiv; receptionsteori; arbetarlitteratur; kunskapsutveckling; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete undersöks kunskapsutvecklingen i en gymnasieklass som samtalar om ett antal lästa romaner med arbete, klass och utanförskap som teman. Samtalen förbereddes, strukturerades och fördes av eleverna själva i mindre grupper och genomfördes som en del av elevernas ordinarie undervisning. LÄS MER

 4. 4. "De får inga böcker skrivna om sig" : En komparativ analys av och didaktisk diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Andersson; [2017]
  Nyckelord :arbetarlitteratur; prekariat; Guy Standing; litteraturdidaktik; Elise Karlsson; Therese Bohman; Marjaneh Bakhtiari;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Servicesektorn i litteraturen. En studie i samtida arbetarlitteratur.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Miriam Campo; [2017]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; Sara Beischer; Jenny Wrangborg; Marie Hållander; servicesektorn; samtida arbetarlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur servicesektorn framställs i litteraturen inom ramen för den samtida arbetarlitteraturen. Förklaring ges också till varför servicesektorn fått en framträdande roll i litteraturen under senare år. LÄS MER