Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. ”Vill du att jag ska hålla dig i handen pappa?” : Alkoholism och psykisk ohälsa i svensk arbetarlitteratur skildrat ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johansson; [2021]
  Nyckelord :Alkoholism; Mig äger ingen ; korparna ; Svinalängorna ; fokalisering; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur alkoholism och psykisk ohälsa skildras i svensk arbetarlitteratur ur ett barnperspektiv. Uppsatsen gör detta genom att undersöka Svinalängorna (2006), Mig äger ingen (2007) och Korparna (2011). LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till den arbetarlitterära guldåldern : En marxistisk litteraturanalys av Karin Smirnoffs Jag for ner till bror

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. LÄS MER

 3. 3. "Inte kan man bli en riktig människa utan pengar" : Maktlöshet och motstånd hos flickan Mia i Moa Martinsons Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nina van den Brink; [2020]
  Nyckelord :Mor gifter sig; makt; motstånd; arbetarlitteratur; statare; ägande; sekelskifte; klassamhälle; Moa Martinson; litteratursociologi; utvecklingsroman; självbiografi; Norrköping; 1930-tal.;

  Sammanfattning : I första kapitlet av Mor gifter sig begår flickan Mia ett regelbrott. Uppsatsen pekar på hur detta är den första av en rad motståndsstrategier som hon anammar i syfte att skapa sig ett större handlingsutrymme eller, om så bara för en stund, frigöra sig från underordning och känslor av förnedring. LÄS MER

 4. 4. "Mot allt, som plågar mej, jag reagerar" : Känslorna och det proletära subjektet i Karl Östmans litterära verk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Lillhannus; [2020]
  Nyckelord :Karl Östman; working class literature; history of the working class movement; class; emotion; feeling; masculinity; emotional communities; fellow feeling; compassion; suffering; pain; hunger; love; anger; Ahmed; Rosenwein; Karl Östman; arbetarlitteratur; arbetarrörelsens historia; klass; emotionsforskning; emotioner; känsla; maskulinitet; emotionell gemenskap; medkänsla; lidande; hunger; kärlek; vrede; Ahmed; Rosenwein;

  Sammanfattning : This thesis explores the representation of emotion and feeling in the 1910’s and 1920’s fictional works of Swedish working class writer Karl Östman, against the historical background of the working class movement and its social communities. The material consists mainly of three collections of short stories (Pilgrims, A Fiddle and a Woman and Hunger) and one novel (The Broad Road). LÄS MER

 5. 5. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER