Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. Pengar, makt och arbete : En undersökning om modern arbetarlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Barker; [2022]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; modern arbetarlitteratur; Tone Schunnesson; Karin Smirnoff; Asta Olivia Nordenhof;

  Sammanfattning : This essay is an explorative essay of the essence of modern working-class literature. By using Magnus Nilsson's adaption of Lars Furudal's original theory of working-class literature - working class literature for, from and about workers - three novels were examined. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vågar inte säga nej till arbete” : En analys av den prekära tillvaron i tre litterära verk: Linjen, Tjänster i hemmet och Cykelbudet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Blom; [2022]
  Nyckelord :Precariat; Working class literature; Alienation; Pierre Bourdieu; Class; Prekariatet; Arbetarlitteratur; Alienation; Pierre Bourdieu; Klass;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how three books can be seen as a modern form of the Swedish working class literature tradition. The works are Linjen by Elise Karlsson, Tjänster i hemmet by Marie Hållander, and Cykelbudet by Anders Teglund. LÄS MER

 3. 3. Bilder av folkhemmet i det nyliberala skiftet : Åsa Linderborgs Mig äger ingen som bok, teater och film

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Klingmann; [2022]
  Nyckelord :welfare state; neoliberalism; working class literature; theater; film; folkhem; nyliberalism; arbetarlitteratur; teater; film;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "När jag reste bort, kunde man knappt andas i Sverige" : En receptionsanalytiskstudie om två kontroversiella konstnärer – August Strindberg och rapartisten Yasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ramzi Raji; [2022]
  Nyckelord :August Strindberg; Yasin; receptionsestetik; litteraturkritik; moral; biografism; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur August Strindberg med sin novellsamling Giftas och rapartisten Yasin, enligt dagspressen, utmanat moralen i sin samtid. Ett annat syfte är att samtidigt undersöka hur dagspressen förhåller sig till åtskillnaden mellan verk och person. LÄS MER

 5. 5. Droppar i rashavet: En vithetskritisk läsning av Maria Sandels Droppar i folkhavet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hanna Skoglar; [2021-06-16]
  Nyckelord :Maria Sandel; arbetarlitteratur; intersektionalitet; kritiska rasstudier; kritiska vithetsstudier;

  Sammanfattning : Although critical whiteness studies have yet to form a stable footing within the Swedish literary academia, its recognition within the field is increasing. The recent surge in research concerning early Swedish working-class literature, including that which regards Maria Sandel (1870-1927), who’s pioneering role within the genre defines her as one of the most important early working-class authors in Sweden, is linked to the fact that the Swedish hegemonic whiteness that was established during the nineteenth and twentieth century is of certain interest. LÄS MER