Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. Tillbaka till den arbetarlitterära guldåldern : En marxistisk litteraturanalys av Karin Smirnoffs Jag for ner till bror

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. LÄS MER

 2. 2. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Vrede och solidaritet som motstånd : I Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra och Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Catharina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Anneli Jordahl; arbetarlitteratur; vrede; solidaritet;

  Sammanfattning : This thesis explores two literary texts written from a female working class perspective: Vad ska vi göra med varandra, a poetry collection by Jenny Wrangborg and Som hundarna i Lafayette Park, a novel by Anneli Jordahl. My aim for this thesis was to find out what kind of function war, seeking refuge, fighting for freedom, as well as experiences of these phenomena, have in the studied works. LÄS MER

 4. 4. Sugfläsket, utkanten och återvändsgränden : Staden och det offentliga rummet i svensk prosa under mellankrigstid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Måns Öhman; [2019]
  Nyckelord :staden; det offentliga rummet; mellankrigstid; mellankrigstidslitteratur; appropriering; Martin Koch; Rudolf Värnlund; Erik Asklund; modernitet; modernism; arbetarlitteratur; stadsskildring;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur staden och det offentliga rummet gestaltas litterärt i fyra svenska verk från mellankrigstiden. Vidare har uppsatsen sökt att besvara om användningen av staden och det offentliga rummet karaktäriseras av någon typ av kamp och konflikt där olika normativa värden kopplade till offentligheten krockar med varandra. LÄS MER

 5. 5. Identitet och klass i svensk modern arbetarlitteratur : En närläsning av Jenny Wrangborg, Sara Beischer och Elise Karlsson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinore Levinsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER