Sökning: "arbete efter covid"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden arbete efter covid.

 1. 1. Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas : En kvalitativ studie om att använda och lära sig använda en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Holly Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Canvas; learning management system; LMS; technology acceptance; TAM; learning; transformative learning; thematic analysis; interview study; drive; Canvas; digital lärplattform; LMS; accepterande av teknik; TAM; lärande; transformativt lärande; tematisk analys; intervjustudie; drivkrafter;

  Sammanfattning : Den digitala lärplattformen Canvas introducerades på Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) 2016. De flesta lärare började använda plattformen 2017, men övergången till ett nytt system har sina svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 - kortikosteroidbehandling vid svår sjukdom : En jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nicolas Woin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; corticosteroids; glucocorticoids; dexamethasone; methylprednisolone; hydrocortisone; ARDS; CARDS; meta-analysis; Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; glukokortikoider; dexametason; metylprednisolon; hydrokortison; ARDS; CARDS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sjukdomen Covid-19s uppdykande i början av 2020 har forskning pågått för att karaktärisera sjukdomen ur alla tänkbara vinklar för att på kortast möjliga tid bereda väg för ett fungerande botemedel. Effektiva läkemedel som kan minska risken för allvarligt sjuka patienter att avlida i sjukdomen behövs; många preparat har föreslagits och testats och i Sverige har hittills två läkemedel godkänts för Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Balans mellan arbetsliv och övrigt liv vid ofrivilligt distansarbete : En kvalitativ studie om individers upplevelser av balans och gränsdragning under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Backström; Rosanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Balance; teleworking; Covid-19; Balans; distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : The new coronavirus Covid-19 has put humanity to a great test and several workplaces have had to adapt to the Swedish Public Health Agency's restrictions and recommendations. Many workplaces have switched to teleworking to reduce the spread of the virus. LÄS MER

 5. 5. Hur kan innovationsförmågan öka? : En studie av arbetet på olika hierarkiska nivåer i små till medelstora tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Mathilda Andersson; Fanny Holmér; [2020]
  Nyckelord :SMF; Innovationsförmåga; Organisatorisk ambidexteritet; Medarbetare; Oplanerat arbete; Arbete;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka arbetet i ett tillverkande små till medelstora företag (SMF) utifrån ett organisatoriskt ambidexteritets (OA) perspektiv för att förstå hur SMF:s kan öka sin innovationsförmåga. För att uppnå syftet formulerades två frågeställningar: 1. LÄS MER