Sökning: "arbete efter examen"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden arbete efter examen.

 1. 1. "Facebook för det bättre". Universitetslärares resonemang om digitala verktyg och lärplattformar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Jörgen Berg; [2019-08-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärplattform; TPaCK; universitet; högskola; musikdidaktik; digitalitet;

  Sammanfattning : Föreliggande självständiga arbete kommer att behandla olika perspektiv på lärande i musik genom digitala verktyg, och lärplattform. Fokusområdet är högre musikutbildning inom lärarprogram i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Man får en ganska rejäl ... reality check!" : En kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter från sina första två år som yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emma Malmjärn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några nyblivna socionomers erfarenheter av sina första två år som yrkesverksamma. Fokus har legat på respondenternas reflektioner kring sin arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme i yrkesrollen samt vilken roll utbildningen har haft som förberedelse till yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Nilsson; Jennifer Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; kapital; socialisation; tjänstesektorn; Service Managementprogrammet; universitetsutbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. LÄS MER

 4. 4. Musiker eller musiklärare? Eller både och? : En enkätstudie om musiklärarstudenters motivationer och visioner för sitt framtida yrkesliv inom musik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Hedenstedt; [2019]
  Nyckelord :music; motivation; work; musiklärare; musiker; reputation; elementary school; musik; motivation; arbete; musiklärare; musiker; status; grundskola;

  Sammanfattning : Det är idag en brist på musiklärare i Sveriges grundskolor. Samtidigt pekar tidigare studier på att det finns hos musiklärarstudenter en social kod varinom musikeryrket har högre status till skillnad från musikläraryrket. LÄS MER

 5. 5. Så blir organisationer attraktiva arbetsgivare för nyutexaminerade studenter : En kvalitativ studie om employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Eneroth; Maria Grüner; [2019]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Attractiveness; Employer Branding; Arbetsgivarvarumärke; Generation Y; Rekrytering; Attraktiv arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur anställda som arbetar med employer branding i Jönköpings Län upplever arbetet, samt hur de arbetar med att attrahera och rekrytera högskolestudenter efter examen. Studien var av en kvalitativ ansats och underlaget utgjordes av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER