Sökning: "arbete för analfabeter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden arbete för analfabeter.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs : En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Raçi Aferdita; [2020]
  Nyckelord :Swedish for Immigrants - SFI; Digital tools; Illiterate; adult students with no school background; Language learning; Interaction; Svenska för invandrare SFI; digitala verktyg; illitterata; analfabeter; vuxna elever utan skolbakgrund; språkinlärning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen av vuxna elever utan skolbakgrund och hur dessa verktyg används, vilka förmågor eleverna övar samt vilken betydelse digitala verktyg har i dessa elevers språkinlärning. För att undersöka det har jag använt mig av en metodkombination av strukturerade observationer i två A-grupper samt semistrukturerade intervjuer med två undervisande lärare i dessa grupper. LÄS MER

 3. 3. Prelitterär i en litterär värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isa Engström; [2017]
  Nyckelord :Prelitterär; analfabet; undervisning; pedagogik; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Här undersöks hur man som pedagog kan arbeta med prelitterära (en mer hoppfull omvandling av ordet ”analfabeter”). Jag har undersökt, med hjälp av olika workshops och lektioner i svenska, hur man kan närma sig läsinlärningen med hjälp av praktisk och teoretisk inlärning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsförmedlarnas syn på möjligheten för nyanlända frånutomeuropeiska länder att erhålla en fast anställning : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med arbetsförmedlare i Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Grönberg; [2017]
  Nyckelord :immigrants from outside the Europe; labor market; social work; to get a job; arbetsmarknad; erhålla arbete; socialt arbete; utomeuropeiska immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om nyanländas situation på arbetsmarknaden genom att beskriva arbetsförmedlarnas syn på deras möjlighet att erhålla ett fast arbete. Immigranterna är nyanlända i två år efter att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). LÄS MER

 5. 5. Kommunikation genom ett vidgat språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isis Hölzer; Isabelle Girardon; [2014]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; nyanlända; språkutveckling; grundad teori; analfabeter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie bygger på ett estetiskt-praktiskt arbete inom en språkteoretisk kontext. Studien utförs på en skola för nyanlända elever i åldrarna 13-18. Syftet är att utforska mötet mellan bild- och dramapedagogik och nyanlända elevers kommunikation och språkutveckling. LÄS MER