Sökning: "arbete i Kvinnojouren"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden arbete i Kvinnojouren.

 1. 1. Kvinnogruppen och Kvinnojouren i Luleå 1974–1985

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälleLuleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elzbieta Norberg; [2021]
  Nyckelord :kvinnligaktivism; kvinnligmobilisering; jämställdhet; sociala rörelser; resursmobiliseringsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt två kvinnoaktivistgrupper, Kvinnogruppen- och Kvinnojouren i Luleå. Syftet med uppsatsen är att skapa ny kunskap men framförallt öka medvetenhet om kvinnlig aktivism, mobilisering och kollektiva handlingar under perioden 1974–1985 i Norrbotten. LÄS MER

 2. 2. "Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Stålbrand; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Våld; Kvinnor; Normalisering; Uppbrott; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Jourkvinnor - gemenskap och social kompetens : En kvalitativ studie om jourkvinnans arbetsroll, gemenskap och kompetens ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Martina Björfeldt; Agneta Tynander; [2020]
  Nyckelord :kvinnojour; strategier; kompetenser; gemenskap; emotioner i arbete; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad arbetsrollen som jourkvinna innebär samt vilka strategier och kompetenser som är användbara i arbetet på kvinnojouren. Detta är av intresse för att få en djupare inblick i jourkvinnornas arbetsroll samt bidra till ökad förståelse för deras betydelsefulla arbete. LÄS MER

 4. 4. kvinnojourens arbete med barn : En kvalitativ undersökning om hur kvinnojouren arbetar med barn som har bevittnat våld i nära relationer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rahela Maulud; Nuhad Bari; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation : Kvinnors upplevelser av stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Eva-Marie Oskarsson; Susanne Sondell; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relation - Kvinnors upplevelser av stödinsatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om, och förståelse för, tidigare våldsutsatta kvinnors utsatthet och vilka upplevelser de har av stöd de erhållit i samband med att det sökt hjälp för våld i nära relation. Vi har kvalitativt intervjuat två tidigare våldsutsatta kvinnor och en handläggare inom biståndsenheten, som även arbetar inom kvinnojouren, samt gjort en kortare telefonintervju med ytterligare en utsatt kvinna. LÄS MER