Sökning: "arbete sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden arbete sjöfart.

 1. 1. Delegering av flaggstatsskyldigheter : Hur påverkas sjösäkerheten av flaggstatens delegering av skyldigheter till klassificeringssällskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Imola Szanto; Lucas Nawrin Oxing; [2020]
  Nyckelord :Classification Society; commission of inquiry; delegation; environmental effects; flag of convenience; flag state; genuin link; Kalmar Maritime Academy; Linnaeus University; maritime safety; nationality of ships; port state control; ship construction; shipping; ship safety; UNCLOS; Bekvämlighetsflagg; delegering; fartygskonstruktion; fartygsnationalitet; fartygssäkerhet; flaggstat; genuin länk; hamnstatskontroll; haverikommissionen; Havsrättskonventionen; klassificeringssällskap; Linnéuniversitetet; miljöeffekter; reell anknytning; sjöfart; Sjöfartshögskolan; sjösäkerhet; UNCLOS.;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka och problematisera flaggstatens och klassificeringssällskapens roller såsom kontrollfunktion avseende sjösäkerhet. Frågor har ställts angående vilka skyldigheter flaggstater å ena sidan, och klassificeringssällskap å andra sidan, har vad gäller fartygskonstruktion och fartygssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 3. 3. Att flytta gods från väg till vatten - En undersökning av potentialen i Eco-bonussystemet sett utifrån rederiernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Kahlström; [2018-08-30]
  Nyckelord :Sjöfart; Eco-bonussystemet; rederier; närsjöfart; intermodala transporter;

  Sammanfattning : Myndigheterna i Sverige har lagt fram ett förslag för sjöfarten att med hjälp av ett Eco-bonussystem uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Förslaget syftar till en överflyttning av gods från väg till sjö och riktar sig mot redare som ska erhålla ett ekonomiskt stöd för att kompensera för de initiala merkostnader ett nytt intermodalt transportupplägg kan innebär. LÄS MER

 4. 4. Miljövänligare frakt - Till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Klas Fagerberg; Aroa Issa; [2018]
  Nyckelord :Environment; freight; transport; shipping; ship; consumer; price; Miljö; frakt; transport; sjöfart; fartyg; konsumenter; pris;

  Sammanfattning : I takt med att världshandeln ökar så ökar även transporterna. Med hjälp av internet har det blivit enklare än någonsin att beställa en vara som skickas från andra sidan jordklotet. LÄS MER

 5. 5. Biogasframställning på kryssningsfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Otto Ragnar Helgesson; Gustaf Elias Båberg; [2018]
  Nyckelord :Biogas; Ship; Cruise Ship; Biogas; Kryssningsfartyg; Fartyg;

  Sammanfattning : Bränsle är en av det största kostnaden för sjöfart och ny teknik tas fram för att spara bränsle. Men det finns potential att tillverka bränsle på kryssningsfartyg. LÄS MER