Sökning: "arbete stress förebyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden arbete stress förebyggande.

 1. 1. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 2. 2. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
  Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Rengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorn och den digitala ungdomen : En kvalitativ studie om skolkuratorers sociala arbete och deras möte med "Digital natives"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Carsbrant; Marielle Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka skolkuratorns sociala arbete och vad de professionella upplever att elever främst behöver stöd med. Vidare ämnade studien undersöka skolkuratorns upplevelse av att arbeta med ‘digital natives’. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om stress i årskurs 1 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Befrin Salih; Asiqur Rahman; [2020]
  Nyckelord :verbal stress; icke-verbal stress; stress; relationell teori; förebyggande mot stress;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om stress förekommer i årskurs 1 och 3, Samt lärarnas uppfattningar om hur stress tar sig utryck i årskurs 1 och 3. Vidare undersöktes orsaker till stress och ohälsa bland elever samt lärarnas förebyggande arbete mot stress i båda årskurserna. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens förebyggande åtgärder mot utmattning : En kvalitativ undersökning om socialtjänsten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Robert Borg; [2020]
  Nyckelord :Burnout; measures; social services; social worker; head managers; Utmattning; åtgärder; socialtjänst; socialarbetare; enhetschefer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to highlight the existing measures of Swedish governmental social services against burnout among social workers. Social services around Sweden are reported to have social workers with high workloads and stress. LÄS MER