Sökning: "arbetets betydelse för hälsan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden arbetets betydelse för hälsan.

 1. 1. "En dag ska vi alla dö. Men alla andra dagar ska vi leva!" : Patienters hälsa i väntan på transplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Maria Bornhov; Carolina Gonzalez Ramos; [2020]
  Nyckelord :Organtransplantation; väntan; upplevelse och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organbristen är stor i Sverige. Trots det är endast en liten del av befolkningen med i donationsregistret. Samtidigt finns det en patientgrupp med ett stort lidande, de som är i behov av ett nytt organ för att överleva. Patienten vet att denne riskerar att dö under sin väntan. LÄS MER

 2. 2. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 3. 3. Resurser i arbetslivet : En kvalitativ studie om resurser och deras betydelse för arbete och hälsa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alina Strandberg Keijser; [2016]
  Nyckelord :folkhälsa; individuell hälsa; intervjustudie; psykosociala resurser; skolpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goda arbetsförhållanden främjar hälsa genom exempelvis ekonomisk trygghet, personlig utveckling, sociala relationer, samt skydd mot eventuella riskfaktorer i arbetet. I arbetslivet behövs resurser, som kan delas in i fysiska och psykosociala resurser. LÄS MER

 4. 4. Hälsans gåta : En studie av sambandet mellan arbetsvilkor, kön, sektor och hälsa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Engqvist; Josefin von Walden; [2015]
  Nyckelord :Hälsa; sektor; personlighet; kön; krav; kontroll; karasek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att följa upp en tidigare studie som undersökt sambandet mellan sektor och hälsa. Tidigare har man sett att personer som arbetar inom offentlig sektor har sämre hälsa än personer inom privat sektor. LÄS MER

 5. 5. Reproduktiv hälsa. En begreppsanalys av reproduktiv hälsa ur ett barnmorskeperspektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Pia Aasma; Theresa Kusoffsky; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurs/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatalhälsa-examensarbete II/OM1660.... LÄS MER