Sökning: "arbetets mening"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden arbetets mening.

 1. 1. "FÖR ATT GE LIVET LITE MENING KANSKE" : En studie om arbetets betydelse för unga i arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elsa Larsson; Maja Ericson; [2022]
  Nyckelord :work ethic; work society; youth; post-fordism; discourse; subject of value; subject of labour; young workers; subjectification;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how young people are influenced by the work society, what the subjectification process looks like and how the subject position affects their experience of them self and their agency. Moreover, this study has a discourse analytical approach as well as a critical approach to work and work society. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefer inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning och faktorer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Eriksson; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Krav; kontroll; socialt stöd; psykosocial arbetsmiljö; enhetschef; kommunal vård- och omsorgsförvaltning; COPSOQ;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning innebär ett komplextarbete där man står mellan förväntningar från vårdtagare, anhöriga, medarbetare,överordnad chef och politiker. Dessa förväntningar är en stor anledning till enhetschefenshöga arbetsbelastning vilket påverkar dennes psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Arbete utan gränser : En kvalitativ studie av den kreativa industrin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Winberg; Alice Hillbom Rudfeldt; [2022]
  Nyckelord :Balans arbete och fritid; kreativa industrin; självförverkligande; systemets kolonisering av livsvärlden; digitala yrken; flexibelt arbete; fritid; arbete; mening;

  Sammanfattning : Relationen mellan arbete och fritid har en lång historia av att vara två separata sfärer. I det moderna samhället har detta förändrats och gränsdragningen dem emellan har blivit mer diffus. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den kreativa industrin upplever balansen mellan arbete och fritid. LÄS MER

 4. 4. Kränkning i styrdokument och verklighet : En kontrasterande diskursanalys gällande kränkning i det svenska skolsystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elina Linus Thorén; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; kränkande behandling; Skolinspektionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ärenden som rör kränkande behandling. I arbetet har Skolinspektionens arkiv använts och från arkivet har de beslut gällande kränkande behandling som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) fattat under 2015 hämtats. Urvalsgruppen i arbetet är Stockholmsregionens grundskolor. LÄS MER

 5. 5. Patentpoolen och risken för konkurrenshämmande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Immaterialrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The market economy sought within the European Union is based on concepts such as competitiveness, welfare, and innovation. Innovation is, in particular, considered to be an important and dynamic part of the market by promoting competition. The patent pool is based on an arrangement between competitors. LÄS MER