Sökning: "arbetsbeskrivning enhetschef"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden arbetsbeskrivning enhetschef.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledares uppdrag - vägledare eller vaktmästare? : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledares uppdrag tolkas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Carola Oscarsson; Ellinore Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Kompetens; profession; studie- och yrkesvägledare; studie- och yrkesvägledning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att tydliggöra hur studie- och yrkesvägledaren själv tolkar sitt uppdrag men även hur dennes chef, rektor eller enhetschef tolkar uppdraget. Dessutom ville vi se vilka för- och nackdelar som respondenterna upplevde beroende på hur studie- och yrkesvägledningen organiserades på respektive arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete : En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Broberg; [2014]
  Nyckelord :Unit manager; leadership; role; lack of job description; social work.; Enhetschef; ledarskap; roll; avsaknad av arbetsbeskrivning; socialt arbete.;

  Sammanfattning : This study is based on interviews with five unit managers working in the functional disabilities business. The purpose of this paper is to examine how these unit managers see their roles and their leadership, and to give the reader an insight into what it might entail to be a manager in social work. LÄS MER

 3. 3. Vem bestämmer? En studie om hur några enhetschefer i kommunal äldreomsorg upplever sitt ledarskap och sin ledarstil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Ewa Quicklund; Stefan Svensson; [2009]
  Nyckelord :mellanchef; ledarskap; ledarstil; enhetschef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Överlag upplevde respondenterna att deras ansvar var större än deras befogenheter. Förutom lagar, bestämmelse och riktlinjer, räknade enhetscheferna upp både ekonomiska och teknis-ka begränsningar som hindrade dem från att genomföra sitt uppdrag på ett för dem tillfreds-ställande sätt. LÄS MER