Sökning: "arbetsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet arbetsbrist.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Bevisregeln vid fingerad arbetsbrist - Arbetsdomstolens tillämpning av den delade bevisbördan.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shirin Mohammadi; [2019]
  Nyckelord :Fingerad arbetsbrist; delad bevisbörda; Arbetsdomstolen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hyvling av anställningen - omreglerade anställningsförhållanden och minskad sysselsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wisal Kristensson Drottenius; [2019]
  Nyckelord :Hyvling; omreglering; sysselsättningsgrad; arbetsbrist; sysselsättningsskydd; heltid som norm.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Planing the employment can partly be seen as re-regulation of the employment terms or as a relocation according to the Employment Protection Act. It is primarily a contractual issue but which is of great importance in a labor law perspective where there is a complexity in how the re-regulation should actually be handled where legal cases and doctrine may provide guidance. LÄS MER

 4. 4. Provocerad uppsägning – en uppsägning gjord av arbetstagaren eller arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Helen Ek; [2019]
  Nyckelord :provocerad uppsägning; framtvingad uppsägning; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt: Denna uppsats behandlar provocerade uppsägningar. Uppsägningar som har gjorts av arbetstagaren själv men som kan jämföras med en uppsägning från arbetsgivarens sida. LÄS MER

 5. 5. Kollektivavtalsreglerad turordning - En uppsats om hur turordningsregler skiljer sig i svenska kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Karlsson; Daniella Åberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbrist; kollektivavtal; turordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist uppstår finns det en rad faktorer som påverkar vilken arbetstagare som kommer sägas upp. Enligt lag upprättas en turordningskrets utifrån kollektivavtalsområde och driftsenhet, samt principen om sist-in-först-ut tillämpas. LÄS MER