Sökning: "arbetsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet arbetsbrist.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Hyvling av anställningen - omreglerade anställningsförhållanden och minskad sysselsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wisal Kristensson Drottenius; [2019]
  Nyckelord :Hyvling; omreglering; sysselsättningsgrad; arbetsbrist; sysselsättningsskydd; heltid som norm.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Planing the employment can partly be seen as re-regulation of the employment terms or as a relocation according to the Employment Protection Act. It is primarily a contractual issue but which is of great importance in a labor law perspective where there is a complexity in how the re-regulation should actually be handled where legal cases and doctrine may provide guidance. LÄS MER

 3. 3. Kollektivavtalsreglerad turordning - En uppsats om hur turordningsregler skiljer sig i svenska kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Karlsson; Daniella Åberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbrist; kollektivavtal; turordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist uppstår finns det en rad faktorer som påverkar vilken arbetstagare som kommer sägas upp. Enligt lag upprättas en turordningskrets utifrån kollektivavtalsområde och driftsenhet, samt principen om sist-in-först-ut tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Omplacerin i turordning? : En jämförelse av Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § LAS och 22 § LAS och lagstiftarens motiv bakom LAS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Heribertsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; turordning; arbetsbrist; omplacering; turordningsregler; 22 § LAS; 7 § LAS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ogiltiga arbetsbristsuppsägningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Norin; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en uppsägning av en arbetstagare ska vara giltig krävs enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. En uppsägning kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist. LÄS MER