Sökning: "arbetsengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet arbetsengagemang.

 1. 1. Ohövligt beteende på arbetsplatsen i relation till arbetsengagemang och psykologisk trygghet hos blåljuspersonal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Hornling; Linnea Hansson; [2022]
  Nyckelord :Negativa sociala relationer; Svensk kontext; Teams Psychological Safety Survey; UWES-9; Workplace Incivility Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om, och i vilken utsträckning, ohövligt beteende tar sig uttryck hos blåljuspersonal i en svensk kontext. Studien ämnade även att undersöka förekomst av psykologisk trygghet samt grad av arbetsengagemang hos blåljuspersonal, och vidare om ohövligt beteende har något samband med hur arbetssituationen upplevs utifrån dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. Behovsanställning: Flexibel men otrygg. : En kvalitativ studie om behovsanställdas upplevelse av anställningsformen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amanda Wänman; Sofie Söderlund; [2021]
  Nyckelord :behovsanställd; bemötande; bokningsprocess; engagemang; feedback; flexibilitet; JD-R modellen; motivation; psykologiskt kontrakt; tillhörighet.;

  Sammanfattning : Forskning har visat att antalet behovsanställningar har ökat markant de senaste åren. Behovsanställda har visat sig vara en utsatt grupp med osäkra arbetsvillkor. Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå vad som skapar engagemang, motivation och tillhörighet i relation till arbetsplatsen enligt behovsanställda. LÄS MER

 3. 3. Upplevda hinder för SAM i små och medelstora organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Holmström Jahncke; Hannah Begby Persson; [2021]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Små och medelstora företag; Arbetsengagemang; Tid; Kunskap;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är en viktig beståndsdel i varje organisation oavsett storlek. Syftet med studien var att identifiera upplevelser av svårigheter vid implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete inom mindre organisationer. LÄS MER

 4. 4. Det autentiska ledarskapets betydelse och dess inverkan på medarbetarnas arbetsengagemang : En studie på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Moa Tjärnström; Malin Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; Arbetsengagemang; Svensk arbetsmarknad; Privat sektor;

  Sammanfattning : Abstract The authentic leadership is a leadership that is based upon honesty and genuineness. The leadership consists of four dimensions; relational transparency, internalized moral perspective, balanced processing, self-awareness. LÄS MER

 5. 5. Den psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på sjuksköterskans hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Andersson; Simone Van Klaveren; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Psykosocial arbetsmiljö; Sjukhus; Hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Det finns idag en sjuksköterskebrist i flera delar av världen som förvärras av en hög sjuksköterskeomsättning. Den psykosociala arbetsmiljön i form av hög arbetsbelastning, kommunikation, teamarbete och jämlikhet är av stor betydelse för sjuksköterskans hälsa, välbefinnande och kan påverka viljan att lämna yrket. LÄS MER