Sökning: "arbetsengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet arbetsengagemang.

 1. 1. En studie om arbetsengagemang vid gränslöst arbete - En kvantitativ studie som undersöker hur meningsfullhet, socialt stöd, arbetstillfredsställelse och om kön påverkar arbetsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Englund; Emelie Fransson; [2020-09-02]
  Nyckelord :gränslöst arbete; arbetsengagemang; meningsfullt; socialt stöd; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Today's technology allows flexibility for individuals in organizations meaning that they canwork reg ardless of time and locations (Acker, 2006). This complex situation that comes withworking without boundaries involves allowing employees to handle much of their workthemselves and usually at a distance from colleagues and managers (Grönlund, 2007). LÄS MER

 2. 2. Det gränslösa arbetet -En studie om hur det gränslösa arbetet påverkar den upplevda stressen för män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fröst; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; work life balance; gender norms; stress;

  Sammanfattning : Today's digital development has created opportunities for a flexible working life, which is symbolized by the flexibility to be able to work wherever you want and when you want. This flexibility has given the individual a power to decide for themselves how they want to use their availability. LÄS MER

 3. 3. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER

 4. 4. Kompetenssäkrad onboarding : En kvalitativ studie i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Edlund; Mikael Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Introduktion; Säsongsanställning; Kompetenssäkring; Osynliga kontraktet; Arbetsengagemang; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att, med ett särskilt fokus på kompetenssäkring, undersöka hur nyanställda medarbetare och säsongsarbetare upplevt sin onboarding samt hur ledningen på UE beskriver onboardingprocessen. Begreppet onboarding åsyftar den process där den nyanställa medarbetaren lär känna organisationen samt dess regler och villkor. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation utifrån ett ledarskapsperspektiv : En kvalitativ studie om hur ledare verkar för att motivera sina medarbetare till ett högt arbetsengagemang i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Lingmarker Deckeman; Zehra Köylüoglu; [2020]
  Nyckelord :motivation; motivation factors; public service; leaders; self-determination theory; two factor theory; job characteristics model; motivation; motivationsfaktorer; offentlig sektor; ledare; självbestämmandeteori; tvåfaktorsteorin; arbetsdesignteorin;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att skapa förståelse för ledarnas föreställningar om vad de anser påverkar medarbetarnas motivation inom den offentliga sektorn utifrån frågeställningarna “Vilka föreställningar har cheferna om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation?” samt “Hur anser ledare att de kan motivera sina medarbetare?”. Metoden i studien grundar sig på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER