Sökning: "arbetsförhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet arbetsförhållande.

 1. 1. Miljö ute, miljö inne : en intervjustudie om miljöjournalisters förutsättningar att nå sina journalistiska ideal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattis Vindelman; Hedda Thomson Ek; [2022]
  Nyckelord :Miljöjournalistik; klimatjournalistik; medieorganisation; arbetsförhållande; intervjustudie; journalistiska ideal; objektivitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Environmental issues are continuously getting more attention in the media. A great part of the media content about environmental issues is produced by environmental journalists working both in public service and commercial media organizations. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra omvårdnad relaterat till patienter med Covid-19 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Belinda Mogren Amanda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; fear; nurses; nursing; workload.; Arbetsbelastning; Covid-19; omvårdnad; rädsla; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under våren 2020 förklarade World Health Organization att världen befann sig i en pandemi. Stort inflöde av patienter och nya hygienrutiner så som skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården förändrade allmänsjuksköterskors arbetsförhållande. LÄS MER

 3. 3. ”Se till vårt bästa istället för att behandla oss som höns” : En intervjustudie om socialsekreterares benägenhet till stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom enheten barn och unga.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilian Li; [2022]
  Nyckelord :socialsekreterare barn och unga; arbetsförhållande; arbetsbelastning; personalomsättning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie handlar om socialsekreterares benägenhet att stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom området barn och unga. Bakgrunden till studien är att socialsekreteraresarbetsförhållanden länge har varit ett aktuellt ämne i samhället. LÄS MER

 4. 4. NYA UTMANINGAR INOM FÖRSKOLAN - En kvalitativ studie om barnskötarnas upplevelse av sina arbetsförhållanden innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Svetlana Sharanina; [2021-07-02]
  Nyckelord :pandemin; rekommendationer; barnskötare; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd; maktperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka effekter pandemin har på en förskoleverksamhet utifrån barnskötarnas egna upplevelser. För att på bästa sätt fånga upp fenomenet har fyra forskningsfrågor ställts i denna studie: -Hur upplevdes arbetsmiljö inom förskolan innan pandemin? -Hur har verksamheten implementerad Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala rekommendationer gällande covid-19 på arbetsplatsen och hur barnskötare känner sig inför smittorisken? -Hur beskriver personalen deras arbete under pågående pandemi utifrån -de krav som ställs på dem, den kontroll de har över sina arbetsuppgifter samt det sociala stödet som de får? -Hur hanterar chefer arbetssituationen under pandemin? Studiens teoretiska referensram byggs på beskrivning av begrepp psykosocial arbetsmiljö, med hjälp av krav-kontroll-stödmodell analyseras barnskötarnas arbetsförhållande under den pågående pandemi samt vissa arbetsförhållanden förtydligas ytterligare med hjälp av maktperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Improving working conditions at farm level : the role for food retailer Ahold Delhaize

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jorieke Bergacker; [2021]
  Nyckelord :corporate social responsibility; food value chains; ethical sustainable sourcing; social sustainability; human rights; working conditions; multi-tier sustainable supply chain management; sub- supplier-buyer relations; certifications; social practice theory;

  Sammanfattning : Food retailers are increasingly held responsible for the impact they have in and on societies. Unfortunately, many social and environmental challenges occur beyond their direct sphere of influence, at distanced sites in multiple-layered production chains. LÄS MER