Sökning: "arbetsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet arbetsfaktorer.

 1. 1. Hur arbetslivsbalans och flexibilitet påverkar välbefinnandet : En kvantitativ studie om välbefinnandets samband med balans i arbetslivet, flexibla arbeten och arbetstimmar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Myhr; Victoria Borgström; [2020]
  Nyckelord :Välbefinnande; arbetslivsbalans; flexibilitet i arbetslivet; arbetstimmar.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka tre faktorer i arbetslivet och dess påverkan på det mänskliga välbefinnandet. De arbetsfaktorer som undersökts mot välbefinnande är balans mellan arbete och privatliv, graden av flexibilitet i arbetet samt antal arbetstimmar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Stanna eller gå? : En enkätstudie om hemtjänstpersonals arbetstillfredsställelse och yrkes- och karriärplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Robin Vigstedt; Ann-Charlott Westrin; [2019]
  Nyckelord :Turnover; nurse aides; job satisfaction; job factors; intent to leave.; Personalomsättning; vårdbiträden; arbetstillfredsställelse; arbetsfaktorer; benägenhet att sluta.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between home care assistants’ job satisfaction and the intent to switch jobs or career path. We also aimed to examine the correlation between home care assistants’ form of employment and their intent to switch jobs or career path. LÄS MER

 3. 3. Trivs du på jobbet? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Ahlin; Lena Kullander Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :svensk sjuksköterska; sjuksköterska; sjuksköterskor; arbetsfaktorer; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; välmående;

  Sammanfattning : Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. LÄS MER

 4. 4. Planerares arbetstillfredsställelse inom hemtjänsten i Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Isaksson Nordmark; [2018]
  Nyckelord :satisfaction; planners; home care; combined assignment; measure of job satisfaction; MJS; supply of competence; arbetstillfredsställelse; planerare; hemtjänst; kombinerade uppdrag; measure of job satisfaction; MJS; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Planeringen av brukarnas insatser inom hemtjänsten i Luleå kommun har förändrats. Antalet planerare har minskats, deras arbetsuppgifter har utökats och blivit mer strukturerade. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad hos brukare. Arbetsfördelningen varierar mellan enheterna. LÄS MER

 5. 5. Samband med arbetstagarens stolthet : En studie om sambanden mellan hur medarbetaren identifierar sig med sin arbetsgivare och olika arbetsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktor Hedman; Beatrice Widlund Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Teorin om social identitet; stolthet; arbetsgivarvarumärke; samarbete; engagemang; social identity theory; employer branding;

  Sammanfattning : Syftet är att förstå vilka samband som finns mellan olika arbetsfaktorer och hur dessa förhåller sig till att vara stolt över, och identifiera sig med, en organisation. De specifika faktorer som används är: hur attraktiv arbetsgivaren är, engagemang, samarbete, trivsel och acceptans av stress. LÄS MER