Sökning: "arbetsflöde affärssystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden arbetsflöde affärssystem.

 1. 1. Affärssystem och flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Lind; Joakim Rydberg; [2011]
  Nyckelord :ERP; enterprise resource planning system; flexibility; organizational flexibility; organization theory;

  Sammanfattning : Affärssystem har blivit allt vanligare i organisationer och framhålls av systemleverantörer som ett verktyg för att öka organisationers flexibilitet. Forskning tyder dock på att affärssystem både kan öka och minska flexibiliteten för organisationer. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ulrika Persson; Anna-Lena Randow; Annika Gibson; [2007]
  Nyckelord :affärssystem; materialflöde; informationsflöde; arbetsflöde;

  Sammanfattning : Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer detinterna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa ochverksamhetsövergripande informationssystem. LÄS MER

 3. 3. Interface design of a financial application with usability principles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Cecilia Vikström; [2006]
  Nyckelord :Rich Internet Applications; Interaction design; Usability;

  Sammanfattning : Ma’at Solution är ett Österrikiskt företag beläget i Linz, som utvecklar affärssystem specialiserade på aktieportföljsoptimering och värdepappers hantering. Företaget önskar komplettera sin nuvarande produkt Ma’at Invest med en Internetversion som delvis ska fungera som substitut men också som komplement till huvudprogrammet. LÄS MER