Sökning: "arbetsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet arbetsflöde.

 1. 1. Bone segmentation and extrapolation in Cone-Beam Computed Tomography

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zaineb Amor; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was done within the French R&D center of GE Medical Systems and focused on two main tasks: skull bone segmentation on 3D Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) data and skull volumetric shape extrapolation on 3D CBCT data using deep learning approaches. The motivation behind the first task is that it would allow interventional radiologists to visualize only the vessels directly without adding workflow to their procedures and exposing the patients to extra radiations. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan förbättra CT trauma : Röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Ali Hosseinzade; [2020]
  Nyckelord :CT-trauma; traumaomhändertagande; flödeshinder; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för fastställande av skadans omfattning. LÄS MER

 3. 3. Methods to Reuse CAD Data in Tessellated Models for Efficient Visual Configurations : An Investigation for Tacton Systems AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SAKETH RAM KUNDA; [2020]
  Nyckelord :CAD; Configuration; CAD data exchange; parametrisation; tessellations; 3D real time visualization; CAD; produktkonfigurering; CAD-datautbyte; tesselering; 3D realtidvisualisering;

  Sammanfattning : Data loss has always been a side effect of sharing 3D models between different CAD systems. Continuous research and new frameworks have been implemented to minimise the data loss in CAD and in other downstream applications separately like 3D visual graphics applications (eg. 3DS Max, Blender etc.). LÄS MER

 4. 4. A Digitized Workflow for Risk and Requirement Management

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Andrea Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Digitizing; quality management systems; medical device; risk management; requirement management;

  Sammanfattning : To ensure the safety for both patients and personnel using medical equipment there are several regulations. The regulations differ between countries and the largest markets are the US and Europe. There are regulations regarding both risk and requirement management and for a digitized signature process. LÄS MER

 5. 5. Scalable Hyperparameter Opimization: Combining Asynchronous Bayesian Optimization With Efficient Budget Allocation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kai Jeggle; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated hyperparameter tuning has become an integral part in the optimization of machine learning (ML) pipelines. Sequential model based optimization algorithms, such as bayesian optimization (BO), have been proven to be sample efficient with strong final performance. LÄS MER