Sökning: "arbetsgivarens förväntningar på anställd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsgivarens förväntningar på anställd.

  1. 1. Psykologiska kontrakt och anställningsrelationer -En empirisk studie om förväntningar på arbetsgivaren

    C-uppsats,

    Författare :Susanne Klintestam; [2008-02-21]
    Nyckelord :Psykologiska kontrakt; anställningskontrakt; anställningsrelationer; serviceklass; mellanliggande klass; arbetarklass;

    Sammanfattning : Ett av mina syften var att undersöka om det finns likheter mellan Goldthorpes begrepp anställningsrelationer och psykologiska kontrakt. I min teoretiska jämförelse har jag funnit att det finns likheter mellan anställningsrelationen i arbetarklassen och psykologiska kontrakt av transaktionellt innehåll. LÄS MER