Sökning: "arbetsgivarens rehabiliteringsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

 1. 1. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Popovic; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; rehabiliteringsskyldighet; arbetsanpassning; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the employer’s obligation for adjustment interventions and re-employment before a dismissal can take place. The essay will mainly analyse the employer’s responsibility for adjustment interventions and re-employment of ill employees. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Dahlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Ljunggren; Emelie Block; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykisk ohälsa; rehabiliteringsansvar; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Backhaus; [2016]
  Nyckelord :Handelsrätt; Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat mycket i Sverige de senaste åren och psykisk ohälsa är nu denstörsta anledningen till långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringsansvaret har tidigare varit merinriktat på den fysiska miljön framför den psykosociala miljön. LÄS MER