Sökning: "arbetsgivarens rehabiliteringsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

 1. 1. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Dahlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Ljunggren; Emelie Block; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykisk ohälsa; rehabiliteringsansvar; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Backhaus; [2016]
  Nyckelord :Handelsrätt; Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat mycket i Sverige de senaste åren och psykisk ohälsa är nu denstörsta anledningen till långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringsansvaret har tidigare varit merinriktat på den fysiska miljön framför den psykosociala miljön. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Rehabilitering; psykisk ohälsa; fysisk ohälsa; omplacering; arbetsrätt; sjukdom.; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagare i Sverige sjukskriver sig allt mer och det blir vanligare att orsaken beror på psykisk ohälsa. I uppsatsen behandlas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, men för att besvara hur långtgående ansvaret är måste även arbetsmiljöanpassning och omplaceringsskyldighet diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Rehabiliteringsansvar vid alkoholsjukdom - Hur påverkar en sjukdomsdiagnos arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Victoria Wilhelmsson Scandura; Christina Lindow; [2016]
  Nyckelord :alkohol; alkoholmissbruk; alkoholsjukdom; anställningsskydd; diagnos; rehabiliteringsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Majoriteten av det stora antal personer som har ett alkoholmissbruk befinner sig i arbetslivet. Arbetsgivare innehar en viktig roll när en arbetstagare drabbas av ohälsa eller sjukdom eftersom att det på en arbetsplats finns särskilda möjligheter att tidigt upptäcka dessa problem. LÄS MER