Sökning: "arbetsgivarmärke"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet arbetsgivarmärke.

 1. 1. Generationsväxling i offentlig sektor : En kvalitativ studie om det kommunala arbetet medpensionsavgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Jessica Lissollas; Eva Mans; [2015]
  Nyckelord :retirements; skills transfer; Employer branding; HR strategy; communication; internal marketing; pensionsavgångar; kompetensöverföring; Employer branding; HR-strategi; kommunikation; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur en medelstor kommun kan arbeta strategiskt med problematiken gällande kompetensförlust samt att vara en attraktiv arbetsgivare inför kommande pensionsavgångar. Vidare syftar studien till att, utifrån resultatet, arbeta fram ett förslag till HR-strategi för den problematik de förestående pensionsavgångarna för med sig. LÄS MER

 2. 2. Socialt ansvarstagande - ett medel för att vinna kampen om arbetskraften?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Jönsson; Karl Nissfeldt; [2007-08-22]
  Nyckelord :Social ansvar; Arbetsgivarmärke; Corporate Social Responsibility; Arbetsgivarvarumärke; Employer Branding; Attraktiv arbetsgivare; Attraktion av arbetskraft;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga slutsats är att majoriteten av studenterna på Handelshögskolan i Göteborg inte prioriterar socialt ansvarstagande hos en framtida arbetsgivare. Socialt ansvar anses vara den minst viktiga faktorn då endast 18 procent avrespondenterna markerade socialt ansvarstagande som en av de fem viktigaste faktorerna hos en framtida arbetsgivare. LÄS MER