Sökning: "arbetsgivarvarumärke karlstad kommun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arbetsgivarvarumärke karlstad kommun.

 1. 1. Projektet som skapade ett vi : En fallstudie om Karlstads kommuns projekt att stärka arbetsgivarvarumärket

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Cecilia Bladh; Cindy Bråtenfeldt; [2015]
  Nyckelord :Employer brand; employer branding; Municipality of Karlstad; competence provision; retirements; arbetsgivarvarumärke; employer branding; Karlstads kommun; kompetensförsörjning; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Studien har genom en kvalitativ fallstudie på Karlstads kommuns projekt om attstarta sitt employer branding beskrivit hur employer branding kan bedrivas i projektform.Employer branding handlar om hur företag och offentliga organisationerkan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare gentemot sina nuvarande ochframtida anställda. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarvarumärke : En studie om hur Karlstads kommun kan attrahera nya medarbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och ITKarlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sara Davidsson; Sofie Grundström; Kristin Persdotter; [2010]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; attraktivt arbete; attraktiv arbetsgivare; kommunikation; Karlstads kommun;

  Sammanfattning : .... LÄS MER