Sökning: "arbetsgivarvarumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet arbetsgivarvarumärke.

 1. 1. Arbetsgivarkommunikation på sociala medier - Hur utformning av arbetsannonser påverkar mottagares attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Olsson; Helena Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :employer branding; brand attitude; elaboration likelihood model; EmpAt-scale; organizational attractiveness; arbetsgivarvarumärke; varumärkesattityd; EmpAt-skalan; organisationsattraktivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera spetskompetens inom områden som IT och Tech. I takt med digitaliseringen har efterfrågan blivit större än utbudet för kompetenser inom dessa områden och arbetsgivarkommunikation har blivit ett allt mer aktuellt område inom fältet strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk stolthet och arbetstillfredsställelse inom Luleå kommun : En studie kring hur anställda inom Luleå kommun påverkas av arbetsgivarvarumärket Spela roll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hannah Broms; Alicia Nyström; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer value proposition; Internal pride; External pride; work satisfaction; Arbetsgivarvarumärke; Medarbetarlöfte; Intern stolthet; Extern stolthet; Arbetstillfredsställelse; Luleå kommun;

  Sammanfattning : In today's society, an employer brand is important both for establishing oneself as a goodemployer but also for retaining competent staff. This is a quantitative study with the aim ofexamining the difference of an employer brand within Luleå Kommunon employees and theirfeelings about Luleå Kommun as an employer and workplace, at group level in pride and worksatisfaction. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattas ett attraktivt sjuksköterskeyrke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Kindberg; David Holm; [2022]
  Nyckelord :EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attractive work; nurses; EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attraktivt arbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare undersökningar visar att det råder brist på sjuksköterskor inom 20 av totalt 21 regioner i Sverige. Det är en problematik som regioner behöver hantera och möta. Bristen på sjuksköterskor bör därför betraktas som ett fortsatt problem och är därför relevant att studera. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar arbetsgivare med employer branding för att attrahera och behålla medarbetare? : En kvalitativ studie om betydelsen av organisationers arbetsgivarvarumärke.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olga Wohlfahrt; Agnes von Lode; [2022]
  Nyckelord :Arbetsgivarvarumärke; organisationer; rekrytering; intern employer branding; extern employer branding;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur arbetsgivare arbetar för att behålla sina befintliga medarbetare och även locka till sig potentiella medarbetare från arbetsmarknaden. Detta undersöks genom att se över hur arbetsgivarna arbetar med employer branding, även kallat arbetsgivarvarumärke, vilket är det strategiska arbete företag gör med sitt varumärke för att öka företagets attraktionskraft gentemot både befintliga och potentiella medarbetare. LÄS MER

 5. 5. The Shift Towards Flexible Workplaces

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fabian Svanberg; Henrik Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Remote work; university students; brand attractiveness; work-life balance; employer branding; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar att undersöka relationen mellan ett varumärkes attraktionskraft och ett arbetsgivarvarumärkes individuella dimensioner - specifikt gällande möjligheten för potentiella arbetstagare att arbeta flexibelt; helt, eller delvis på distans. Covid-19 har dramatiskt förändrat människors liv världen över, därför är målet att observera hur den här ändringen har påverkat hur studenter ser enskilda dimensioner av arbetsgivarvarumärkning som attraktiva, specifikt gällande balans i arbetslivet i relation till flexibla arbetssätt på distans. LÄS MER