Sökning: "arbetsgivarvarumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet arbetsgivarvarumärke.

 1. 1. En attraktiv arbetsgivare - Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ajdin Mehanovic; Marcus Nilsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization; Change Work; Employer Brand; Attractive Employer; Public Organization;

  Sammanfattning : Background and problems: In this study, we want to investigate how a larger publicorganization deals with strengthening its employer brand while also wanting to be an attractiveemployer. The study wants to illustrate how several different factors in a public organizationcan influence how employees feel, but also how the organization performs certain measures tosuccessfully attract employees to a reorganization. LÄS MER

 2. 2. Work war Z

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gunnar Wismar; Per Nyman; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; generation z; war for talent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, har visat på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att det råder brist på kvalificerade medarbetare, talanger. Denna konkurrenssituation benämns även som War for talent. LÄS MER

 3. 3. Identifying Dimensions of Employer Attractiveness in Startups : The Case of Swedish Tech Startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Cristina Gadibadi; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer attractiveness attributes; EmpAT Scale; startups; startups attractiveness; Swedish startups; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarens attraktionskraft; EmpAT Scale; startups; startups attraktivitet; Svenska startups;

  Sammanfattning : Human capital is recognized as the foundation of a firm's competitive advantage (Messenböck et al., 2015; Berthon et al., 2005). LÄS MER

 4. 4. Generation Z och Employer Branding : Hur generation Zs syn och förväntningar på arbetslivet skiljer sig från tidigare generationer och hur detta i sin tur kan påverka arbetsgivarens employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Blomkvist; Ida Borén Sundman; [2020]
  Nyckelord :Generation Z Employer Branding;

  Sammanfattning : En helt ny generation är på väg att göra intåg på arbetsmarknaden, och inte vilken generation som helst - utan generation Z. Generation Z är den yngsta och största generationen på arbetsmarknaden just nu och kommer därav prägla arbetsmarknaden i många år framöver. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med arbetsgivarvarumärken för att tilltala tillfällig arbetskraft : Upplevelser från tillfällig arbetskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ödling Charlotta; Beatrice Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; employer branding; human resource management; internal marketing; temporary employment; gig-economy; Arbetsgivarvarumärke; tillfällig arbetskraft; gig-ekonomi; HR;

  Sammanfattning : Konkurrensen och transparensen på arbetsmarknaden har ökat och det blir därmed allt viktigare för företag att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att tilltala potentiell och befintlig arbetskraft. I och med gig-ekonomins framväxt har det även skapats en ny trend på arbetsmarknaden, där allt fler väljer att arbeta under tidsbegränsade anställningsformer. LÄS MER