Sökning: "arbetsintolerans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet arbetsintolerans.

  1. 1. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : effekt på prestation och lungfunktion

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Elin Svonni; [2011]
    Nyckelord :häst; trakealkollaps; lungfunktion; arbetsintolerans; forced oscillation techniques;

    Sammanfattning : Trakealkollaps är relativt ovanligt förekommande hos hästar men är något vanligare hos småvuxna ponnyraser. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och är ofta långt framskriden innan respirationssymtom som missljud, hosta och dyspné uppkommer. LÄS MER