Sökning: "arbetskarriär"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet arbetskarriär.

 1. 1. Dokumentationsarbetet i förskolans verksamhet är komplext : En kvalitativ studie om hur fyra förskollärare arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Fänegård; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :dokumentation; socialkonstruktionism; implementeringsteori; läroplan; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap kring hur förskollärare i verksamheten berättar om dokumentation samt vad de beskriver att de arbetat med dokumentationsarbetet i relation till förskolans läroplan från början av deras arbetskarriär till idag. Vi vill även ta reda på vilka utmaningar förskollärarna berättar kring detta. LÄS MER

 2. 2. ”Varför kan Amanda inte uppföra sig?” : En essä om barn som utmanar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Preschool; childhood views; child perspective; care; professionalization; responsibility; knowledge; democracy; power.; Förskola; barndomssyn; barnperspektiv; omsorg; professionalisering; ansvar; kunskap; demokrati; makt.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om två situationer där barn utmanar min roll som pedagog. Barnen i berättelserna tilldelar slag, kastar material och använder sig av ett språk som inte anses vara okej inom förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Det beror på... : En kvalitativ fallstudie av tidsbegränsat anställdas upplevelse av sin anställningsform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Persson; Sanna Qvist; [2016]
  Nyckelord :Flexibilitet; gemenskap; tidsbegränsade anställningar; människans livscykel; anställningsotrygghet; kontextuella förutsättningar;

  Sammanfattning : Syfte: Vår uppsats syftar till att förstå och beskriva hur tidsbegränsat anställda kan uppleva sin anställningsform. Vi vill även förstå vilka konsekvenser deras upplevelse kan innebära   Metodik och teoretisk referensram: En kvalitativ enfallsstudie med en induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Online Social Lookup: A Study of a Future Employment Tool

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Darryl Manalo Cornejo; Ali Sabet; [2015]
  Nyckelord :Communication; Data Collection; Social Media; Business Model; Kommunikation; Datainsamling; Sociala medier; Affärsmodell;

  Sammanfattning : From the days of Antonio Meucci and Alexander Graham Bell when the telephone was invented, people have been looking for ways to communicate with each other through the use of technology. With the introduction of the Internet new possibilities were created to communicate with other persons around the world. LÄS MER

 5. 5. Tjänstepensionens värde - En riskjusterad jämförelse av avkastningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jennyfer Namazi; [2013]
  Nyckelord :Occupational pension; Risk; Return; Tjänstepension; Risk; Avkastning;

  Sammanfattning : Pensionssystemet är uppbyggt på så vis att det är menat att arbetsgivaren ska betala in en del kapital till framtida pension, samtidigt som man själv ska spara en del kapital. Den allmänna pensionen, som utbetalas från Pensionsmyndigheten, motsvarar vanligtvis ca 50 % av den genomsnittliga bruttolönen som man haft under sin arbetskarriär. LÄS MER