Sökning: "arbetsklimat enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden arbetsklimat enkät.

 1. 1. Att leda och arbeta i ett företag på distans med hjälp av IKT - möjligheter och utmaningar i det dagliga arbetet : En undersökning av ledares och medarbetares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nora Nyholm; Elin Viström; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; distansarbete; distansledarskap; kommunikation; organisationskultur;

  Sammanfattning : Dagens digitaliserade arbetsliv ger företag möjlighet att arbeta på distans. Detta ställer i sin tur nya krav på ledare att kunna handskas med utmaningar kopplade till arbetsklimatet i distansarbetande företag. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gabriella Johansson; Frida Molldén; [2018]
  Nyckelord :Kollegialt lärande; arbetslag; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan. LÄS MER

 3. 3. Ledarkompetenser för ett effektivt ledarskap - ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Mariam Barakat; Nelly Johansson; [2017]
  Nyckelord :Effective leadership; Leadership; Leader competencies; Trait; Relationship; Process;

  Sammanfattning : Intresset för att undersöka effektivt ledarskap har ökat, eftersom att det är en komplex fråga. Effektivt ledarskap kan ses utifrån tre olika perspektiv; effektivt ledarskap som egenskap, relation eller process. Organisationer som vill vara hållbara behöver välja och utveckla effektiva ledare. LÄS MER

 4. 4. Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Kornfält; Tobias Håkansson; [2017]
  Nyckelord :delat beslutsfattande; självförmåga; self-efficacy; stress; psykosocial arbetsmiljö; undersköterskor; vårdbiträden; omvårdnad; äldreomsorg; shared decision making; work environment; direct care workers; nursing; elderly care; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerat arbetsklimat på en akutmottagning och inom ambulans En enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jon Burman; Jannicke Hallenborg; [2016]
  Nyckelord :Akutmottagning; ambulans; arbetsklimat; personcentrerad vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården är idag, i hög grad, organiserad utifrån diagnoser. Personcentrerad vård ämnar skapa en fungerande relation mellan vårdgivare och patient där denne blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov, värderingar och förväntningar För implementering av personcentrerad vård krävs dock förändring i sättet att se på sjukvårdens arbetsklimat gällande dess förutsättningar och begränsningar. LÄS MER