Sökning: "arbetskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet arbetskostnad.

 1. 1. Reducering av halm vid tillämpning av halmrivare i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elias Larsson; Philip Joelsson; [2018]
  Nyckelord :halm; halmrivare; djupströbädd; ströbädd; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Halm är det vanligaste strömedlet inom nötköttsproduktion. Halmen ser till att absorbera vätskan som blir ifrån djuren i form av gödsel. Halmbädden bidrar även med ett bra liggunderlag med hög komfort för djuren. Andra alternativ av strömedel finns också att tillgå som torv, rörflen, spån och värmebehandlad halm. LÄS MER

 2. 2. Exploring declarative rule-based probabilistic frameworks for link prediction in Knowledge Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xiaoxu Gao; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Graph; Link Prediction; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields; Kunskapsgraf; Länkförutsägelser; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields;

  Sammanfattning : En kunskapsgraf lagrar information från webben i form av relationer mellan olika entiteter. En kunskapsgrafs kvalité bestäms av hur komplett den är och dess noggrannhet. Dessvärre har många nuvarande kunskapsgrafer brister i form av saknad fakta och inkorrekt information. LÄS MER

 3. 3. Analys och ekonomisk utvärdering av två metoder för att lufttäta flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adam Rydberg; Alexandra Lindesvik; [2017]
  Nyckelord :Connections; labor; building construction; airflows; airtightness; air leak; density solution; fan pressurization measurements; Anslutningar; arbetskostnad; husbyggnadsteknik; luftflöden; lufttäthet; luftläckage; täthetslösning; provtryckning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att genom en strukturell jämförelse av fallstudiens undersökningsobjekt få en överblick över kostnaden för arbetsutförandet av två luttätnings- och provtryckningsmetoder. Detta för att ta fram vilken metod som är lämpligast att tillämpa med avseende på kostnad. LÄS MER

 4. 4. Val av värmekälla till spannmålstorken

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Willi Petersson; [2016]
  Nyckelord :värmekällor; spannmålstork; värme; tork; spannmål; värmeteknik;

  Sammanfattning : I examensarbetet jämförs olika typer av värmekällor till spannmålstorkar och om dessa är lämpliga i kombination med de vanligaste konventionella varmluftstorkarna. Kostnader per effektiv kWh (nettoenergi till torkning) finns uträknat för de olika värmekällorna. LÄS MER

 5. 5. Rationalisering av Arbetsmiljön i häststallar Tävlings-och avelsstall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hindelang Johanna; [2015]
  Nyckelord :Stall; hästskötsel; arbetsmiljlö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Horse Sector in Sweden today is growing and almost 10% of Sweden's population will be regularly in contact with horses. Interest in these animals is increasing all the time, which means that more people will also get in touch with the daily care of the horse. In the management of horses is heavy lifting and other strenuous movements regular. LÄS MER