Sökning: "arbetskraftsinvandring"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet arbetskraftsinvandring.

 1. 1. Tacksamma, ödmjuka och arbetsamma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :arbetskraftsinvandring; judiska flyktingar; migration; andra världskriget; nyhetsartiklar;

  Sammanfattning : Denna undersökning bygger på textanalys av nyhetsartiklar och småannonser i Dagens Nyheter åren 1945 till 1949. Syftet är att utifrån texternas beskrivning av flyktingar och utlänningar få en bild av svenskarnas inställning och attityder till dem. LÄS MER

 2. 2. Förlängning av arbetstillstånd-En studie om arbetskraftsmigrantens förfarande vid förlängning av arbets- och uppehållstillstånd ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Si Di Ruan; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; förlängning av arbetstillstånd; helhetsbedömning; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats har fått sin grogrund från medieuppmärksamhet kring utvisningar av arbetskraftsmigranter. Enligt medierna beror utvisningarna på små fel från arbetsgivarens sida som gör att de inte uppfyller kraven i Utlänningslagen för att få sina arbetstillstånd förlängda. LÄS MER

 3. 3. Konflikt och förändring i svensk arbetskraftsinvandringspolitisk debatt 2008–2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspian Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :labour migration; migration policy; parliamentary debate; conflict dimensions; type-arguments; arbetskraftsinvandring; migrationspolitik; riksdagsdebatter; konfliktdimensioner; typargument;

  Sammanfattning : Sveriges migrationspolitik och debatten om den har genomgått betydande förändringar under de tio år som följt reformen av systemet 2008. Den här uppsatsen tittar på debatten i riksdagen om arbetskraftsinvandring från 2008 till 2018 och svarar på två frågor. 1. LÄS MER

 4. 4. Idag trygg och säker, imorgon arbetslös och utvisad - En studie av prövningen av ansökningar om förlängt arbetstillstånd och dess förenlighet med Sveriges mänskliga rättigheter-förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Kullenberg; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; folkrätt; migrationsrätt; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det juridiska ramverket för arbetskraftsinvandring reformerades under 2008 för att möta det ökade behovet av arbetskraft från tredje land. Genom reformen förenklades processen för arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft utifrån den enskilde arbetsgivarens behov. LÄS MER

 5. 5. Hemvändarna : En kvalitativ och kvantitativ demografisk fallstudie dä̈r hemvändande emigranter från Vänersborg undersöks under åren 1900–1910.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Viktor Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Migration Historia Vänersborg Amerika;

  Sammanfattning : The so-called great emigration to America is a subject which has been of interest to historians and researchers during decades. There is an immense amount of studies and research done surrounding the subject and of why people emigrated during the current time. LÄS MER