Sökning: "arbetskultur"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade ordet arbetskultur.

 1. 11. Buddy or Boss? : en kvantitativ studie på anställdas motivation i förhållande till ledarens ledarskapsstil och personlighet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Amelia Svensson; Josefine Svensson; [2019]
  Nyckelord :Employee motivation; transformational leadership; transactional leadership; five-factor model; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Anställdas motivation; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; femfaktor-modellen; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. LÄS MER

 2. 12. STRESSHANTERING OCH STUDIER : En kvalitativ intervjustudie om högskolestudenters stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kevin Reyes; [2019]
  Nyckelord :Stress; Folkhälsa; Högskolestudenter; Coping; KASAM; Krav-kontroll- och Stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband med deras studier. För att granska högskolestudiernas stress så har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Sammantaget intervjuades åtta högskolestudenter. LÄS MER

 3. 13. Ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö inom vård och omsorg - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marina Isgren; Birgitta Zachrisson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; vård- och omsorg; psykosociala arbetsvillkor; arbetsrelaterad ohälsa; ledarskapsattityd; äldre;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen genom lagar gällande arbetsförhållanden, arbetsmängd och svårighetsgrad, men även sociala arbetsförhållanden. Arbetsgivaren har en skyldighet att verka för en bra psykosocial arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa. LÄS MER

 4. 14. Den perioperativa dialogen ur den blivande operationssjuksköterskans perspektiv - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Susann Ismael Mahmood; Hanna Götberg; [2018-07-10]
  Nyckelord :perioperativ; perioperativ dialog; kommunikation; operationssjuksköterska; personcentrerad vård; dialog;

  Sammanfattning : Background: Previous studies prove how the perioperative dialogue provides the patient with a care of higher standard through continuity in the perioperative process between the perioperative nurse and the patient. The perioperative dialogue comprises an establishment of a relationship between the nurse and the patient as a fundamental value in order to increase well-being, security and possibility for the patients involvement in its own care. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors upplevelse av stöd efter hot och våld i vuxenpsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna ElFalah; [2018]
  Nyckelord :upplevelse av stöd; hot och våld; arbetskultur; hållbar arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Inom vuxen psykiatrisk slutenvård förekommer hot och våld. Det här påverkar arbetsmiljön och kulturen i verksamheten. Riktlinjer skapas för en bra och fungerande verksamhet som kan hantera och stötta medarbetare när hot och våld har förekommit inom vuxen psykiatrisk slutenvård. LÄS MER