Sökning: "arbetskultur"

Visar resultat 11 - 15 av 37 uppsatser innehållade ordet arbetskultur.

 1. 11. Leadership perspectives for Continuous Improvement : A Case study on leaders’ consistency for organizational transformation

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Omafume Matthew Enakeyarhe; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Continuous improvement; Total Quality Management TQM ; Improvement kata; coaching kata; PDCA; Appreciative Inquiry AI ; Ledarskap; Ständiga förbättringar; kvalitetsutveckling; Förbättrings Kata; Coachnings Kata; PDCA; Appreciative Inquiry AI ;

  Sammanfattning : Samhället förändras med nya utmaningar. Detta skapa behovet för att organisationer ökar takten för att möta förändringen. Det innebär att arbetssätt och standardisering, kan bidrag till verksamhetsutveckling. LÄS MER

 2. 12. Samverkan behövs för ett gott socialt arbete : En studie om hur socialarbetare upplever samverkan och samarbete kring klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Andersson; Linda Arnestad; [2018]
  Nyckelord :collaboration; cooperate; ”social work”; ”social service”; ”Substance abuse”; samverkan; samarbeta; socialtjänsten; socialt arbete; missbruk;

  Sammanfattning : Den ökade problemspecialisering i samhällets människovårdande organisationer ställer allt högre krav på samverkan. Personer med missbruk är en grupp som inte sällan har en komplex och sammansatt problematik, vilket ofta kräver samverkan. LÄS MER

 3. 13. Sociala koder på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om sociala koder på arbetsplatsen och dess möjliga begränsningar och tillgångar för den mänskliga arbetskraften.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mikaela Mesch; Gabriella Freij; [2018]
  Nyckelord :Phenomenological analysis; social codes; Maslow’s hierarchy of needs; Social representation theory; human labor; social sciences; fenomenologisk analys; sociala koder; Maslows behovsteori; Social representationsteori; mänsklig arbetskraft; samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie genomfördes kring fenomenet sociala koder för att skapa förståelse och fördjupa kunskaper kring vilken möjlig påverkan sociala koder kan ha på mänsklig arbetskraft i arbetslivet. Studiens resultat visade på att sociala koder förekommer på samtliga respondenters arbetsplatser. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskors upplevelser av behov av stöd efter vårdskada eller vid risk för vårdskada

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Perming; Sara Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Risk; Sjuksköterska; Stöd; Upplevelse; Vårdskada;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador och risk för vårdskador är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Dessa orsakar lidande hos patienter men även hos vårdpersonal. Känslor av skam och skuld uppkommer vanligen i samband med vårdskador och risker för vårdskador hos sjuksköterskor och vårdpersonal. LÄS MER

 5. 15. "Innan var det mer svart, vitt och fyrkantigt" : En studie om organisationsförändring och dess inverkan på arbetskultur och struktur

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sanja Dautbegovic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER