Sökning: "arbetskvalité"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet arbetskvalité.

 1. 1. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

 2. 2. "När pengarna rullar in är man motiverad" : En fallstudie av hur prestationsbaserad lön upplevs av konsultchefer på ett bemanningsföretag.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :My Andersson; Olivia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Performance-based reward system; work motivation; job quality; staffing and recruitment industry; justice and cooperation.; Prestationsbaserat belöningssystem; arbetsmotivation; arbetskvalité; bemanningsbranschen; rättvisa och samarbete.;

  Sammanfattning : ”När pengarna rullar in är man motiverad” är en kandidatuppsats i Sociologi skriven av Olivia Pettersson och My Andersson. Syftet med studien är att undersöka ett prestationsbaserat belöningssystem och dess effekter på arbetsmotivation samt upplevd arbetskvalité, detta genom att göra en fallstudie på ett bemanningsföretag i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärarens ljudmiljö, är det ett problem? : en studie om hur idrottsläraren upplever sin ljudmiljö i idrottshallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Murmark; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att undersöka och belysa idrottslärarnas ljudmiljö och hur denna påverkar idrottslärarnas hälsa. Studiens frågeställningar var följande: Förekommer det att idrottslärare drabbas av bullerrelaterade problem? Vilka bullerrelaterade problem är i så fall mest förekommande hos idrottslärare? Hur upplever idrottslärare ljudmiljön på sina idrottslektioner vad gäller akustik, ljudnivå, bakgrundsbuller och hörselvila?MetodArbetet grundar sig på en kvantitativ webbenkät gjord bland idrottslärare som arbetar på privata och kommunala grundskolor i Malmö stad och Trelleborgs kommun. LÄS MER

 4. 4. Resultat från lagstadgad hälsokontroll vid nattarbete hos vårdpersonal i Hallands landsting

  L3-uppsats,

  Författare :Ulla-Britt Björkman; [2006]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Nattarbete medför risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom, mag-tarmsjukdom och sömnsvårigheter. Det finns en ökad risk för olycksfall under arbete nattetid och det kan medföra psykosociala konsekvenser. LÄS MER