Sökning: "arbetslös efter examen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden arbetslös efter examen.

 1. 1. Anställningsbar eller arbetslös efter kockutbildning? : Vad gör nyexaminerade kockar anställningsbara efter avslutad yrkesutbildning enligt yrkeslärare och branschfolk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Gregory Bydairk; [2022]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Nyexaminerad kock; Yrkeshantverk; Lärande; Vilja; Samarbete;

  Sammanfattning : Övergången från gymnasieyrkesutbildning till anställning inom restaurangbranschen är något som har diskuteras flitigt under många år. Likaså vad som menas med begreppet anställningsbarhet. LÄS MER

 2. 2. Vilse på spöktåget : En otillräcklig generation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Otto Ström; Jakob Ekström; Daniel Götell; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur unga akademiker upplever arbetslöshet, och även att undersöka vilka aspekter av arbetslösheten som är mest problematiska för målgruppen. Vidare syftar studien till att undersöka vilka yrkesrelaterade mål de unga akademikerna har, och vilka hinder de upplever står i vägen för att nå dessa. LÄS MER

 3. 3. Högskoleutbildning - och sedan? En studie av arbetslöshetsproblematiken bland yngre akademiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Pripp Moser; [2005]
  Nyckelord :yngre akademiker; arbetslöshet; dimensionering; etablering;

  Sammanfattning : I studien undersöks situationen för de yngre akademiskt utbildade - som enligt min definition är högst 35 år – vad gäller utsikterna på arbetsmarknaden. Det gör jag dels genom att studera arbetsmarknadsläget för dessa akademiker i riket dels genom att undersöka hur tre unga akademiker upplevt/upplever sin arbetslöshet. LÄS MER