Sökning: "arbetslös"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet arbetslös.

 1. 1. På marginalen En typfallsstudie av förslaget om bidragstak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; [2019]
  Nyckelord :Bidragstak Typfallsstudie Ekonomiska incitament; Business and Economics;

  Sammanfattning : Moderaternas förslag om bidragstak syftar till att öka de ekonomiska incitamenten för hel- och deltidsarbete i gruppen av bidragstagare med arbetsmarknadsrelaterade försörjningshinder och högt ekonomiskt bistånd. Detta arbete är en typfallsstudie vilken behandlar förändringen i ekonomiska incitament vid införande av bidragstak. LÄS MER

 2. 2. Från arbetslöshet till arbetsliv via utbildning : En sekundäranalys om möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Catrine Öman; [2019]
  Nyckelord :employment; class; ethnic ity; education; identity; arbete; klass; etnicitet; utbildning; identitet;

  Sammanfattning : The lack of educated labor causes difficulties for companies to recruit and grow at the same time as the economy in the society is affected negatively. Statistics shows that there is often a link between level of education and unemployment. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden i sannolikhet att vara arbetslös mellan inrikes- och utrikes födda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Omar Ezzulddin; Farid Haydari; [2019]
  Nyckelord :Arbetslöshet; inrikes födda; utrikes födda; diskriminering; humankapital; linjär sannolikhetsmetod; Blinder-Oaxaca de-komponering.;

  Sammanfattning : Drawing on European Social Survey, the main objective of this essay is to analyse the difference in the probability of being unemployed between natives and foreign born in Sweden. Using traditional statistical methods such as Linear Probability Model (LPM) and Blinder-Oaxaca decomposition and controlling for standard socio-economic variables we found that immigrants born in Europe have 5. LÄS MER

 4. 4. Employment forecasting using data from the Swedish Public Employment Service

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Machine Learning; LSTM; SARIMA; Arbetsförmedlingen; Swedish Public Employment Service;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to forecast the number of people registered at the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) that will manage to get employment each month and examine how accurate the forecasts are. The Swedish Public Employment Service is a government-funded agency in Sweden working to keep the unemployment rate low. LÄS MER

 5. 5. Psykosocial (o)hälsa hos långtidsarbetslösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Roman; Mikael Oinas; [2018]
  Nyckelord :Långtidsarbetslöshet; arbetslöshet; psykosocial ohälsa; kvalitativ; folkhälsa;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet och psykosocial ohälsa medför ekonomiska och sociala problem för både samhället och individen. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder ser på sin situation som arbetslös och hur de skattar sin egen psykosociala (o)hälsa. LÄS MER