Sökning: "arbetslös"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet arbetslös.

 1. 1. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 2. 2. En annan rikedom : Ett ekonomiskt perspektiv på Vägen till Klockrike

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Staffan Alsparr; [2020]
  Nyckelord :economics and literature; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; money; labour; freedom; value; ekonomi och litteratur; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; pengar; arbete; frihet; värde;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike (1948) ur ett ekonomiskt perspektiv. Syftet är att undersöka hur berättelsens ramverk och de värderingar som uttrycks förhåller sig till en ekonomisk logik. LÄS MER

 3. 3. Jag är glad över mitt beslut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Lindén; Christel Hansson; [2020]
  Nyckelord :Unga vuxna; Studieavbrott; Gymnasiet; Careership; Vuxenstöd;

  Sammanfattning : Unga vuxna som ej avslutar sin gymnasieutbildning har svårare för att etablera sig på arbetsmarknaden. Studieavhopp påverkar både individen och samhället då individen riskerar att hamna i utanförskap och bli arbetslös. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas planmonopol - En studie av fem skånska kommuner med bostadsbrist

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Diana Sohrabi; [2020]
  Nyckelord :Bostadsbrist; Bostadsförsörjningsansvar; Planmonopol; Bostadspolitik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing responsibility in Sweden is primarily controlled by the municipalities. The municipalities in Sweden have a monopoly on controlling land use with detailed development plans. The population rises every day and the majority of the Swedish municipalities confirms having lack of housing. LÄS MER

 5. 5. På marginalen En typfallsstudie av förslaget om bidragstak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; [2019]
  Nyckelord :Bidragstak Typfallsstudie Ekonomiska incitament; Business and Economics;

  Sammanfattning : Moderaternas förslag om bidragstak syftar till att öka de ekonomiska incitamenten för hel- och deltidsarbete i gruppen av bidragstagare med arbetsmarknadsrelaterade försörjningshinder och högt ekonomiskt bistånd. Detta arbete är en typfallsstudie vilken behandlar förändringen i ekonomiska incitament vid införande av bidragstak. LÄS MER