Sökning: "arbetslös"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet arbetslös.

 1. 1. “Jag vill vara nöjd med mig själv och må bra.” : En mixad-metodstudie om hälsofrämjande insatser för arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa-Lee Fasth; Hidajete Spahija; [2022]
  Nyckelord :arbetssökande; arbetslös; hälsofrämjande insatser; hälsopromotion; sysselsättning; hälsa; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslöshet medför en rad hälsokonsekvenser för individen och i februari 2022 var 7,7% av Sveriges befolkning arbetslösa. Hälsofrämjande insatser och sysselsättning har visat sig medföra ett flertal hälsovinster för individen. LÄS MER

 2. 2. "Jag ser mig inte som arbetslös, jag skulle aldrig säga att jag var arbetslös" : - En kvalitativ studie om unga NEET

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marie Klevelid; [2022]
  Nyckelord :Neet`s; arbetslöshet; normativt arbete; stämpling; stigma; ungdomar; genus; individualism; social konstruktion;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på arbetslösa ungdomar, unga vuxna som globalt fått ett eget trademark och samlas under begreppet NEET´s. studien har undersökt hur dessa unga uppfattar sin vardag, verklighet och de normativa förväntningar som ställs på denna specifika samhällsgrupp. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsarbetslöshet, en kvalitativ studie om ungdomars förändrade livsstil och sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Javani; [2022]
  Nyckelord :Ungdomar; livsstil; omgivning; arbetslöshet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna Sociologiska studie redogör för ungdomars upplevelse kring arbetslöshet. Syftet med denna undersökning är att få en bättre insikt om ungdomars livsstil har blivit påverkad av deras situation som arbetslös. En extra tyngd har även lagt på att få en uppfattning om deras relationer till familj och vänner har förändrats. LÄS MER

 4. 4. Arbetsförmedlingen och digitalisering : Hur framställs den arbetssökande?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Amanda Svensson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; diskursanalys; digitalisering; effektivisering; New Public Management;

  Sammanfattning : Den offentliga förvaltningen blir mer digital vilket leder till nya utmaningar i arbetssätt ochhögre krav ställs myndigheter och medborgare att kunna tillhandahålla e-tjänster men ocksåkunskap kring digitala hjälpmedel. E-förvaltning stödjer utvecklandet av medborgarfokuseradmodern förvaltning och många svenska myndigheter erbjuder omfattande digitalaservicetjänster för både företag och medborgare. LÄS MER

 5. 5. Anställningsbar eller arbetslös efter kockutbildning? : Vad gör nyexaminerade kockar anställningsbara efter avslutad yrkesutbildning enligt yrkeslärare och branschfolk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Gregory Bydairk; [2022]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Nyexaminerad kock; Yrkeshantverk; Lärande; Vilja; Samarbete;

  Sammanfattning : Övergången från gymnasieyrkesutbildning till anställning inom restaurangbranschen är något som har diskuteras flitigt under många år. Likaså vad som menas med begreppet anställningsbarhet. LÄS MER