Sökning: "arbetslös"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet arbetslös.

 1. 1. Arbetslöshets- och företagarbegreppen inom arbetsmarknadspolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Haglund-Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; förvaltningsrätt; arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitisk verksamhet; arbetslöshetsförsäkring; företagare; arbetslös; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är begreppen arbetslös och företagare, samt deras förhållande till varandra, inte närmre definierat i författning. Detta trots att en individs arbetslöshet ofta är ett krav för att få del av stöd och insatser inom denna verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i pandemins spår: en kvantitativ studie om riskfaktorer för psykisk ohälsa under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Haväng; Mia Huovilainen; [2021]
  Nyckelord :Femfaktormodell; covid-19; psykisk hälsa; personlighet; depression; ångest; Big Five; Social Sciences;

  Sammanfattning : The outbreak of the corona virus Covid-19 has changed the world in a very short time. This study aimed to understand the effects of the pandemic on mental health, and to find groups at risk for mental illness as well as associated factors. LÄS MER

 3. 3. Work or Shirk : Finding the optimal enforced effort in activation and evaluating the job stimulus for social benefit recipients, by introducing effective leisure in a labor supply model

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oliver Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Labor supply; benefits; social assistance; social benefits; job stimulus; earnings disregard; extensive margin; employment; shirking; effort; Arbetsutbud; bidrag; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; socialbidrag; försörjningsstöd; jobbstimulans; ansträngning; sysselsättning; extensiva marginalen;

  Sammanfattning : Social benefits were forecasted to increase by 13 percent to 2022 before the pandemic hit the economy (Prop. 2018/19:1). In the latest forecast it has almost doubled: an increase of 24 percent to 2022 (Prop. 2020/21:1). LÄS MER

 4. 4. Arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Nathalie Palmér; Lovisa Viklund; [2021]
  Nyckelord : Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; välbefinnande; struktur; rutiner; vardagen; arbete ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet och aktivitetsbalans. Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet. LÄS MER

 5. 5. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER